Steffen Larvoll (t.v.) i NovaRetail og Knut Erik Rekdal i NHO Service og Handel samarbeider om rapporten som tar for seg hvordan 13 kjeder håndterer omnikanal.
Steffen Larvoll (t.v.) i NovaRetail og Knut Erik Rekdal i NHO Service og Handel samarbeider om rapporten som tar for seg hvordan 13 kjeder håndterer omnikanal.

Rapport tar tempen på omnikanal i norsk retail

Rapporten «Omnikanal – nye salgskanaler og nye verdikjeder" blir presentert på et seminar hos NHO 19. mai. Hvordan håndterer kjedene salg på tvers av fysiske og digitale flater?

Publisert

NHO Service og Handel og NovaRetail samarbeider om utarbeidelsen av den ferske rapporten om omnikanal i norsk retail. 13 aktører i varehandel er intervjuet om hvordan en stadig økende netthandel påvirker deres verdikjede. Temaer som lønnsomhet, miljø/bærekraft, kultur, kompetanse, gjennomføringskraft, eierform, kundeadferd og direktesalg er noen av temaene som dekkes.

De siste to årene er mye snudd opp ned i retail. Nye salgskanaler og verdikjeder skaper nye utfordringer. I rapporten er det analysert hvordan kjedene som er intervjuet håndterer salg på tvers av fysiske og digitale flater.

Tre retailcases presenteres på seminaret. John Thomasgaard, Norli, Fredrik Tønnesen, Elkjøp og Bård Kvamme, Norrøna forteller om hva de har gjort for å lede sine firmaer gjennom den komplekse og spennende reisen.

Påmelding til seminaret her

Nye kanaler

– Nye salgskanaler som netthandel, pop-up stores, social commerce, markedsplasser og app’er skaper nye kanaler for retailere som de må håndtere for å være tilgjengelig der kundene er, forteller Steffen Larvoll i NovaRetail.

De nye kanalene endrer premisset for hvordan handel skal gjøres. Påvirkningen er minst like stor på tradisjonelle verdikjeder. For et salg fra en nettbutikk har mye større krav til hastighet, presisjon og fleksibilitet enn tradisjonelle butikkleveranser.

Etter pandemien har nå nesten alle kjeder netthandel.

– Det å selge i stadig flere kanaler har økt kompleksiteten i handelen, sier Knut Erik Rekdal, i NHO Service & Handel.

Eierformens betydning

I rapporten analyseres også hvordan ulike eierformer påvirker satsingen på netthandel i kjeder. Noen kjeder eier butikkene selv, noen kjeder er medlemseide og atter andre baserer seg på franchise.

Eierformen reiser en del problemstillinger: Hvem eier netthandelen? Hvem eier kunden? Hvem eier varen? Hvem eier kundedata? Hvem tar investeringene?

Kontroll på varene

Kjøpsreisen starter ofte på nett også for varer som selges i de fysiske butikkene. Kunden sjekker gjerne lagerbeholdningen, helst for den lokale butikken. Finner ikke konsumenten den informasjonen hun vil ha, er det kort vei over til konkurrenten.

– Det varierer mellom kjedene hvor langt de har kommet i sin IT-reise, fastslår Larvoll.

Det har aldri vært høyere krav til lager og logistikk. En rekke retailere plages med eldre IT-systemer som er i ferd med å bli utdatert. Skal de flikke videre på dem eller investere i en mer moderne løsning?

Det gjelder å ha kontroll på varebeholdningen, både på sentrallageret og ute i butikkene.

– Typisk er det et avvik på 5-10%. Utfordringen er å få ned denne andelen. Det dreier seg ikke bare om IT, men også rutinene man har ute i butikkene. Ikke alle kjeder har like god kontroll her, men kjedene er i økende grad opptatt av dette, sier Rekdal.

RFID bidrar til mer kontroll på varebeholdningen. RFID er blitt billigere å kjøpe pr enhet, men prosessen å få merket hver vare koster. Derfor bør dette skje på produksjonsstedene i utlandet. Da blir det rimeligere.

Butikken består

Den fysiske butikken har definitivt en rolle å spille i handelen fremover. Det er en tydelig konklusjon fra rapporten. I framtida blir det trolig færre butikker, men de gjenværende blir stadig viktigere, ikke minst gjennom sin rolle som distribusjonspunkt.

Elkjøp ser på butikkene sine som fremskutte lagre, og Norli bruker seks av sine større butikker som hub'er i distribusjonen i tillegg til sentrallageret.

– Klikk & hent står sterkt. Det er et annet klart resultat fra undersøkelsen vår, sier Rekdal.

Eget lager eller 3PL?

Omfanget av 3PL i norsk retail vokser. I Norge har andelen vært lavere enn i andre europeiske land, men nå kommer flere aktører på banen, og de eksisterende investerer seg opp.

Det er ikke noe fasitsvar på om man bør står for lager selv eller outsource.

Steffen Larvoll peker på en kompliserende faktor:

– I Norge har vi typisk korte leiekontrakter på lagerbygg samtidig som investeringer i lagerløsninger har flere års nedbetalingstid.

Å investere i teknologi på lager er mer aktuelt enn noensinne, men automatisering forutsetter at man har kontroll på sine masterdata.

Last mile utgjør en stor del av distribusjonskostnaden.

– I Norge har vi høy lønn og høy husleie. Det er et poeng å få varene nærmere sluttkundene, noe som kan oppnås med å bruke butikker som fremskutte lager, sier Larvoll.

Økt gjennomføringskraft

Da pandemien slo til i mars 2020 fikk mange retailere det travelt. Blant annet ble det satt opp nye henteløsninger på få uker.

– Ved en krise øker handlekraften. Alle trekker da i samme retning, sier Larvoll.

Viktigheten av logistikk er tydelig når vi intervjuer bedriftene og de er alle svært opptatt av logistikk og drift, legger Rekdal til.

Tenk omnikanal

Knut Erik Rekdal og Steffen Larvoll oppfordrer retailere til å få alle sine ansatte til å tenke omnikanal.

– "Ikke slipp kunden" bør være et mantra. Butikkansatte må oppfordre kundene til å kjøpe i kjedens nettbutikk eller i en annen butikk i kjeden om varen ikke finnes i den aktuelle butikken. Avhengig av eierform gjelder å jobbe med holdningene og etablere systemer for kickback og belønning slik at omsetningen beholdes i kjeden og ikke forsvinner over til konkurrenten.

Seminaret avsluttes med en paneldebatt.

Powered by Labrador CMS