Vekst i kortbruken hittil i desember

Tall fra Nets og BankAxept viser at fra 1. til og med 12. desember i år er betalingskortene benyttet 68,5 millioner ganger, noe som er en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert

Omsetningen med kort har i perioden vært på nesten 23,5 milliarder kroner, en reduksjon på 0,5 prosent.

— Ut fra korttallene kan det virke som om noe av julehandelen som tidligere var i begynnelsen av desember, er blitt flyttet til slutten av november. Muligens kan dette ha en sammenheng med at i år var mye fokus rundt Black Friday og Black Week, og at enkelte nordmenn i så måte har vært tidligere ute med deler av julehandelen. Dette samsvarer også med korttallene, da det var en del høyere vekst i kortbruken under Black Week, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge.

Onsdag 12. desember er den dagen til nå i desember med flest kortkjøp og høyest kortomsetning. Denne dagen ble det gjennomført nesten 7,1 millioner kortkjøp med en omsetning på rett i overkant av 2,6 milliarder kroner.

I tillegg til BankAxept-kort, fordeler kortbruken seg på ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.

Powered by Labrador CMS