NetOnNet såvidt i pluss

NetOnNet fikk i fjor en driftsmargin på 0,2 prosent. Året ble preget av investeringer og omstrukturering.

Publisert

I løpet av fjoråret gjorde kjeden om totalt ni svenske og to norske SIBA-butikker til NetOnNet Lagershopper.

Roger Sandberg, som er fungerende konsernsjef inntil Susanne Holmström begynner til høsten, kommenterer fjoråret slik:

− 2017 har vært et begivenhetsrikt år hvor NetOnNet fortsatte selskapets ekspansjonsreise med sterk vekst i netthandelen i kombinasjon med konvertering av flere SIBA-butikker til NetOnNet Lagershopper. To virksomheter er blitt til ett sterkt selskap. Betydelige og langsiktige investeringer er gjort i alt fra nye forretnings- og kassesystemer til oppbygging av en ny og effektiv organisasjon. Som ventet påvirkes fjorårsresultatet noe av omstruktureringen, men det legger samtidig et godt grunnlag for NetOnNet i fremtiden.

− I tråd med ambisjonen om å ha de mest fornøyde kundene i Norge og Sverige, ble det i 2017 gjennomført omfattende tilpasnings- og omstillingsarbeid som skal gi langsiktig lønnsom vekst i henhold til NetOnNets strategiske fremtidsplan. Målet er enda mer fornøyde kunder, bedre kostnadseffektivitet og lavere priser for kundene. Vi er stolte over å levere enda et positivt resultat, til tross for den store omstruktureringen og de tilhørende betydelige investeringene som er gjort i 2017.

NetOnNet-konsernets nettoomsetning i 2017 ble MSEK 4.915 (5 054), noe som isolert sett representerer en nedgang på 2,7 prosent sammenlignet med 2016. Nedgangen i omsetningen skyldes i sin helhet redusert internsalg fra NetOnNet AB til søsterselskapet SIBA, en virksomhet som gradvis ble avviklet i løpet av fjoråret

Korrigert for internsalg i konsernet, var NetOnNets vekst på hele 19 prosent i fjor, sammenlignet med en vekst på 4 prosent i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet ble MSEK 9 (79) i 2017 med en driftsmargin på 0,2 prosent (0,6). Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig at selskapet i 2017 ble betydelig restrukturert med tilhørende investeringer i kombinasjon med at virksomheten samtidig er utvidet.

Powered by Labrador CMS