Mobilbetaling kommer for fullt, også i fysiske butikker.
Mobilbetaling kommer for fullt, også i fysiske butikker.

Norge i verdenstoppen i kortbruk – kun 3 % kontantandel

Norge er et av landene i verden med flest årlige kortbetalinger per innbygger. Kontantandelen har falt fra sju til tre prosent.

De fleste av disse betalingene skjer som straksbetalinger direkte fra konto til konto, fremgår det av rapporten Norges Bank Memo ‘Kunderetta betalingsformidling 2019’.

Spørreundersøkelser viser at tre av fire betalinger mellom privatpersoner gjøres med mobiltelefonen, i hovedsak gjennom Vipps.

Netthandelen vokser mest

Det er handelen gjennom norske nettsteder som vokser mest. Spørreundersøkelser viser at mindre enn én av ti betalinger på fysiske brukersteder og mellom privatpersoner nå skjer med kontanter. Statistikken viser at kontantinfrastrukturen både blir mindre benyttet og at deler av den bygges ned. Tallet på minibanker blir stadig lavere og hver gjenstående minibank blir brukt til færre uttak gjennom året. Uttak av kontanter i samband med varekjøp har også minket kraftig de senere år.

Fra 7 til 3 prosent kontantbetaling

I undersøkelsen våren 2020 stod kontanter for 3 prosent av både de samlede ­betalingene ­og betalingene­ på ­utsalgssteder ­og ­mellom ­ privatpersoner.­ Resultatene er trolig påvirket av at undersøkelsen ble gjord i tiden rett etter at korona­tiltakene ble satt i verk. I denne perioden rådet helsestyresmaktene­ til ­å ­bruke ­kontaktløs ­betaling ­om ­mulig, ­og­ flere ­brukersteder­ ville ikke ta imot kontantbetalinger. I undersøkelsen høsten 2019 stod kontanter for 7 prosent av de samlede betalingene.

Kraftig økning i mobilbetaling

Betalinger med mobiltelefon stod for 73 prosent av betalingene mellom privatpersoner høsten 2019 og for 79 prosent av betalingene våren 2020. Overføring i nettbank og mobilbank var den nest mest brukte betalingsmåten og stod for henholdsvis 17 og 16 prosent av betalingene mellom privatpersoner høsten 2019 og våren 2020.

Powered by Labrador CMS