Illustrasjonsfoto: Klarna

Vil betale mer for å spare miljøet

Tre av ti nordmenn er villige til å vente lenger eller betale mer for et produkt de har kjøpt på nett for å få et mer miljøvennlig fraktalternativ. Resirkulerbar emballasje, mer miljøfokus på produkter og bærekraftig levering kommer nå for fullt innenfor netthandelen, tror Thomas Elvestad, markedsdirektør Klarna Norge.

Publisert

– Det er helt logisk at den økende andelen av detaljhandelen som skjer på nett, fører til at også disse må levere på miljø. Det er ikke bare matbutikker og deres leverandører som må redusere bruken av unødvendig plast, emballasje, frakt og liknende. Det må også nettbutikkene gjøre for å tilfredsstille stadig mer miljøbevisste kunder, sier Klarnas markedsdirektør.

Klarna leverer betalingsløsninger til mer enn 5000 norske nettbutikker. Selskapet er den største aktøren innenfor nettbetaling i Norden med mellom en tredjedel og halvparten av hele markedet.

Minst interesse i sør og blant de eldre

  • Ifølge den representative undersøkelsen blant 1004 nordmenn over 18 år oppgir 29 prosent av de spurte at de er villige til å vente eller betale mer for et mer miljøvennlig fraktalternativ.
  • Det er dobbelt så mange unge under 30 år som de over 60 år som er villige til å strekke seg lengre for miljøet. Mens 38 prosent av de unge oppgir at de enten kan betale mer eller vente lenger for mer bærekraftig frakt, er bare 19 prosent blant seniorene villige til dette.
  • Interessen for mer miljøvennlige fraktalternativ er jevnt fordelt over hele landet. Den eneste regionen som skiller seg ut er Sørlandet. Der er villigheten til å betale mer eller vente lengre på en mer miljøvennlig forsendelse klart lavest (22 %).

Nettbutikkene lite flinke på miljø

Bare 1 av 6 mener at norske nettbutikker er bra eller veldig bra til å ta hensyn til miljøet. Nesten halvparten oppgir at de ikke vet hvor gode nettbutikkene er på miljø.

– Både nettbutikker og vi som en stor nettbetalingsaktør må synliggjøre at vi ønsker å forplikte oss på bærekraft. Klarna har derfor lansert en målsetning om å være et klimanøytralt selskap allerede ved årsskiftet. Vi skal også kompensere for den klimapåvirkningen virksomheten vår har, og skal bidra til at FNs bærekraftmål blir oppfylt, sier Elvestad.

Posten: Spennende funn

En av Nordens største logistikkonsern, Posten Bring, synes det er spennende at mange kunder er villige til å betale mer - i ventetid eller penger - for å oppnå en miljøgevinst.

– Vi har jobbet med bærekraft i en årrekke, men merker at det har vært et ekstra fokus på dette i det siste. At kundene er villig til å vente litt lenger på et mer miljøvennlig fraktalternativ gjør arbeidet enklere for oss. Da kan vi for eksempel i enda større grad ta i bruk tog. Samtidig leverer Posten og Bring med sine 1200 elektriske kjøretøy, og vi distribuerer brev utslippsfritt i 49 norske byer. Akkurat nå tester vi for eksempel den første store elektriske varebilen for levering på Svalbard. Bærekraft er noe som er viktig for oss og for kundene våre, sier seniorrådgiver i HMS og samfunnsansvar i Posten Norge, Hege Sagplass.

Resirkulerbar emballasje kommer

I en stor europeisk undersøkelse sier tre av fire at deres handlemønster blir påvirket av om butikken bruker miljøvennlig emballasje eller ikke.

– Klarna har nettbutikker i Finland som har tatt i bruk gjenbruksemballasje og lagd et eget retursystem tilpasset e-handel. Her blir så mye som 75 prosent av de resirkulerbare transportplastposene levert tilbake. Disse skal kunne gjenbrukes minst 20 ganger. Denne type løsninger kommer nå også i resten av Europa, og vil sannsynligvis også dukke opp i Norge, sier Klarnas markedsdirektør, Thomas Elvestad.

Powered by Labrador CMS