Slik vil Manglerud Senter fremstå etter utvidelsen.

Manglerud Senter vil utvide

OBOS Eiendom AS legger opp til en utvidelse av Manglerud Senter og er allerede i gang med å realisere ny planløsning for deler av 2. etasje.

På vegne av grunneier OBOS Eiendom AS søkte Hille Melby Arkitekter i 2018 om dispensasjon fra krav om områderegulering for noe utvidelse av Manglerud Senter i nordøstre del. Plan- og bygningsetaten avslo i førsteomgang søknaden om utvidelse på 5.110 kvadratmeter. Klagen på vedtaket er fortsatt til politisk behandling.

Satser på viktige helsetilbud

– OBOS ønsker å modernisere og videreutvikle senteret med bl.a. viktig helsetilbud som er etterspurt fra nærmiljøet. Vi håper fortsatt å kunne gjøre en mindre utbygging av senteret til glede for nærmiljøet, med ny Meny-butikk, noen flere butikker og ikke minst få inn mer helserelaterte tjenester. Dette kan gjøres ved et lite påbygg, som etter vårt skjønn burde være en enkel byggesak, uten krav om en årevis utredning av hele Manglerud området, svarer Tor Kjetil Dedekam Pederssen, eiendomssjef i OBOS Eiendom AS, til Retailmagasinet.

Tor Kjetil Dedekam Pederssen er eiendomssjef i OBOS Eiendom AS.

Ny planløsning for 2. etasje

– Manglerud Senter planlegger uansett for at uteområde ved hovedinngangen oppgraderes og ombygging av 2. etasje er alt i gang?

– Ja, det er riktig at vi planlegger for et bedre ‘bygulv’ med oppgraderinger også utvendig for å skape flere hyggelige møteplasser, opplyser Dedekam Pederssen:

– Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre senteret med mål om å forbedre handleopplevelsen og sikre at senteret er en naturlig møteplass for nærområdet. Vi har i god dialog med leietakere og arkitekter jobbet frem ny planløsning for deler av 2. etasje. Claire og KID vil få nye flotte butikker! I tillegg kommer det to nye butikker inn i 2. etasje i ombygde arealer.

Fremdriftsplanen

Første del av fremdriftsplanen er på gang:

• I mars riving av en belysningsbutikk og tidligere serveringsareal i 2. etasje.

• I april bygges noen arealer og kontor om til midlertidig butikklokale for KID.

• Utover våren og til sommeren bygges nye lokaler i 2. etasje for nye leietakere, og ombygging for eksisterende.

• I august ferdigstilles ombyggingen av 2. etasje, og det er planlagt åpning av nye butikker til skolestart.

Endringer gir muligheter

– På et kjøpesenter vil det alltid skje endringer over tid på butikkmiks og leietakere. At nye butikker kommer, og andre legger ned er naturlig, selv om det kan være trist og vemodig. Det er samtidig en mulighet for å tilby kundene våre noe nytt og spennende, fremholder Tor Kjetil Dedekam Pederssen.

Powered by Labrador CMS