Amfi Valdres ligger vakkert til.
Amfi Valdres ligger vakkert til.

Mange, små miljøgrep over tid gir bærekraftig resultat

Amfi Valdres er et senter som har tatt mange, små miljøgrep litt over tid og framstår i dag som et absolutt bærekraftig senter.

Publisert
Bård Slette er en av eierne av senteret på Leira.
Bård Slette er en av eierne av senteret på Leira.

Bård Slette fikk nærmest hakeslipp da han fikk beskjeden om at AMFI Valdres var en av de tre finalistene til Årets Bærekraftpris. Det er ikke alt han har oversikt over selv, da tidligere markedssjef blant annet har hatt ansvaret for den årlige Miljøfyrtårn-rapporteringen med mer. En del ansvar rundt dette er delegert bort, og ligger ikke «under huden» på driftssjefen selv. Svarene i søknaden om bærekraftprisen gikk derfor litt fort i svingene, og det var derfor enda mere overraskende at de ble nominert.

Vinneren av prisen blir offentliggjort på Kjøpesenterkonferansens festaften 16. mars.

Amfi Valdres, er et Olav Thon-forvaltet kjøpesenter, som ligger på Leira i Valdres. Senteret har 17 butikker fordelt på 11.800 kvadratmeter butikklokaler. Senteret er lokaleid av to brødre, tidligere var de tre brødre som samarbeidet god, men den ene er nå kjøpt ut. Bård og Trond Slette står nå igjen som eiere med stor investeringsvilje og korte beslutningsveier.

Tidlig ut med tiltak

Eierne har vært på ballen innen energiforbruk over tid og her er det mange bekker små som har gjort en stor å. De var tidlig ute med å ta noen grep og Bård Slette ramser opp ulike miljøtiltak i fleng.

bare det å være nominert med et lite kjøpesenter i Valdres er hyggelig.

Bård Slette

– Vi kastet ut oljekjelen, og i stedet for å hente fjernvarme, byttet vi den ut med varmepumpe og borehull i bakken. Med dette fikk vi fri kjøling fra grunnen, noe som medførte at vi kunne kaste ut freon-kjøleaggregat.

Når det gjelder varmepumpesystemet byttet de fra vifter med reimdrift til vifter som er koblet direkte til motoren, dette gir en bedre effekt av viftene og bedre styring. Ved å senke viftehastigheten kan de spare strøm og de har et generelt lavt strømforbruk på senteret. Ved bytte til ny varmepumpe gikk forbruket ytterligere ned. Selv om strømprisene har økt har alle disse strømreduserende tiltakene vært med på holde strømkostnadene nede og leietakerne på senteret har ikke fått høyere leiekostnader i 2022.

Alt av belysning i fellesarealene er byttet ut til led og i løpet av 2023–24 står det for tur å bytte all belysning i butikkene til led, i alt er det 750 armaturer som skal vekk.

Bård Slette foran varmepumpa, som har stor effekt og er strømbesparende.
Bård Slette foran varmepumpa, som har stor effekt og er strømbesparende.

Solcelleanlegg på taket

– Vi har bestemt lokalt at vi etablerer et solcelleanlegg på taket, dette ser det ikke ut til at vi får noen støtte til, så dette er det en kostnad vi eierne tar, så får vi se hvordan det bær an, sier Slette. De håper at det vil lønne seg på sikt. Anlegget er bestilt til montering så snart snøen går – målet er å redusere strømutgiftene og det blir dimensjonert slik at de kan selge overskuddsstrøm på sommeren.

Kjøpesenterforeningen med juryen var på befaring torsdag 16. februar og de var også litt skeptiske til hvor lønnsomt et slik stort solcelleanlegg er. Med unntak av Ski Storsenter, som vant bærekraftprisen i fjor er kjøpesenteret i Valdres det eneste hos Olav Thon som har kommet så langt i prosessen med solcelleanlegg.

– Vi er tidlig ute, andre har tenkt tanken, og er i planleggingsfasen, men har ikke kommet så langt i prosessen at de har rukket å bestille, sier Slette.

Godt fungerende renovasjonssystem

Slette nevner at de har et renovasjonssystem med en sorteringsgrad på 65% på senteret. Tar de med at Biltema har en egen pappkomprimator er nok tallene nærmere 70% og de jobber med å øke sorteringsgraden ytterligere.

Det 22 år gamle senteret stod ferdig bygget i 2001 og allerede da hadde de et godt utviklet renovasjonssystem med sortering og søppelkomprimatorer for plast, papp og restavfall. Andre fraksjoner er etablert på varemottaket med god sorteringsgrad på lyspærer, batterier, glass, keramikk, stål og diverse og de har godt samarbeid med Retura for viderebehandling av avfallet.

AMFI Valdres har avfallscontainere for glass og metall som er tilgjengelig for besøkende og det finnes en container for retur av drikkekartonger samt klær. Disse kan benyttes utenom senterets åpningstid. Inne på senteret er det et miljøtorg for panting av flasker, innlevering av lyspærer, batteri mm. Man kan sortere matavfall, plast og restavfall på senteret.

Grønne kampanjer

– Vi har flere grønne kampanjer og godt samarbeid med lokal skole, folkehøyskole, gymnas og barnehage. Vi har lokalt forankrede aktiviteter, barnehagen hadde f.eks. pepperkakeutstilling her før jul. Vi har hatt grønn kampanje hvor folk ikke skal tenke så mye på pris, men være mer opptatt av materialvalg i butikkene. Kid-interiør hadde en egen kampanje hvor de sydde om pledd til caper, et fint tilbud til for eksempel hyttefolket når de kommer til ei kald hytte.

Kjøpesenteret har ett ledig areal som de for tiden har stilt til disposisjon for lokalbefolkningen. Her var det bildeutstilling av lokale kunstnere under jula, og nå låner de det gratis ut til noen lokale damer som midlertidig ville etablere og drive et bruktmarked/gjenbruksbutikk. Her kan folk levere inn brukte ting, klær og møbler for salg mot en liten provisjon.

Kjøpesenteret har ikke per i dag egne ladestasjoner for elbil, men Olav Thon har en avtale med Mer, og egne billadere kommer i løpet av 2023.

Noen lokale damer har etablert et midlertidig bruktmarked i senterets eneste ledige lokale.
Noen lokale damer har etablert et midlertidig bruktmarked i senterets eneste ledige lokale.

Lønnsomt sentralstyringsanlegg

For drifting av kjøpesenteret har de et godt sentralstyringsanlegg, dette styrer ventilasjon, lys, alarmer og diverse. Ved hjelp av pc, uavhengig av hvor han er, har Slette full oversikt over alt det tekniske på senteret og dette er også en god måte å spare energi på.

Senteret har ellers også nylig hatt en oppgradering av fellesarealene med nye fliser og nye toalettkjerner. I løpet av 2023–24 har eierne ytterligere planer om å investere rundt 6 mill. kroner til i fellesarealene. Planen er å gjøre det miljøvennlig med gjenbruk av materialer og tenke framtidig med materialer som kan demonteres og brukes igjen.

Miljøfyrtårn

I 2019 ble Amfi Valdres sertifisert som Miljøfyrtårn og i 2022 ble de resertifisert. Dette betyr at de er godkjent og at de har en mijøbevisst drift av senteret.

– Jeg er forsiktig optimist med tanke på seier, men bare det å være nominert med et lite kjøpesenter i Valdres er hyggelig. Det er moro å ha blitt lagt merke til, avslutter Slette.

Powered by Labrador CMS