Sterk vekst i lokalmatsalget i dagligvare. Fremst: Landbruks- og matminister Sandra Borch, Nina Sundqvist, adm.dir. Stiftelsen Norsk Mat. Brit Selebø, daglig leder Metervare, Helge Tungen, produksjonssjef Metervare.
Sterk vekst i lokalmatsalget i dagligvare. Fremst: Landbruks- og matminister Sandra Borch, Nina Sundqvist, adm.dir. Stiftelsen Norsk Mat. Brit Selebø, daglig leder Metervare, Helge Tungen, produksjonssjef Metervare.

Kraftig vekst i salget av lokalmat i butikk

For tredje år på rad er lokalmat og -drikke en salgsvinner i dagligvarebutikkene.

Publisert

- Dette er fantastisk gode tall for dagligvarehandelen, og viser at norske forbrukere virkelig har fått øynene opp for norsk lokalmat og -drikke under pandemien. Jeg håper at folk fortsatt vil verdsette kvaliteten på den norske lokalmaten og skjønne at man ikke trenger å dra til Sverige for å handle. Norsk mat er trygg, ren og av høy kvalitet, sa landbruks- og matminister Sandra Borch, da hun mottok rapporten om årets salgstall for lokalmat og -drikke hos Metervare på Sinsen i Oslo.

Hovedfunn i årets undersøkelse

  • Salget av lokal mat og drikke i dagligvarehandelen vokser med +858 millioner fra sept. 2020 til aug. 2021. Totalsalget utgjør nå 11,3 milliarder.
  • Omsetning 6,8 mrd utgjør en vekstrate 14,4%
  • Vekstraten for lokalmat er vesentlig høyere enn for dagligvaremarkedet totalt (+7,5%) og for matvarer totalt (+6,2%).
  • Alle kategorier vokser, men øl fra småskalabryggeriene vokser kraftig i dagligvare. Øl har nest størst vekst i NOK (+91mill)
  • Lokalmat og –øl salg i storhusholdning og restaurant, utenom dagligvare 2020 – 2021: 4,47 mrd. Det er en nedgang på 24% fra forrige måling.
  • Utviklingen i direktesalg (REKO, matfestivaler, bondens marked) holder samme salgsvekst som i dagligvarehandelen.

Totalt ble det solgt lokalmat og -drikke for 11,3 milliarder, viser årets rapport om salg i dagligvare og storhusholdning.

- Det er ikke så ofte en senterpartist besøker en lokalmatprodusent i Oslo. Men det er jo bare et bevis på at lokalmat basert på gode norske råvarer, det lages over hele Norge, sa Sandra Borch da hun besøkte Metervare og fikk overrakt årets salgstall for lokalmat og -drikke av Nina Sundqvist, administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat.

- Årets salgsøkning i dagligvare er svært gledelig, spesielt fordi vi ser en nedgang i salget av lokalmat og drikke til storhusholdning. Det skyldes i første rekke at store deler av reise- og utelivet har vært nedstengt og har vært en utfordring for mange, sier Borch.

- Denne regjeringen har som mål å stimulere til både økt produksjon og omsetning av lokalmat og -drikke. Jeg er sikker på at det er et potensial for ny vekst i salget gjennom storhusholdning. Vi vil ta med oss disse tallene når vi skal utforme politikken og virkemidlene for å møte utfordringene som pandemien har skapt. sier Sandra Borch.

Årlig salgsmåling

- For tredje år på rad er lokalmat- og drikke en salgsvinner i dagligvarebutikken, med totalt 6,8 milliarder kroner. Folk har spist mer hjemme, handlet mer i Norge og vært opptatt av å støtte lokale mat- og drikkeprodusenter og norske arbeidsplasser. Dette støttes av forbrukerundersøkelser vi har gjort, sier Sundqvist. Hun fortsetter - Jeg håper forbrukerne fortsatt ser verdien av å kjøpe lokalmat og drikke, ikke minst på restaurant, de trenger et tilsvarende oppsving nå.

- Mange produsenter har vært kreative og funnet gode løsninger for direktesalg under pandemien, dette er også viktige salgskanaler, sier Sundqvist. Salgstallene viser en fin vekst også for Bondens Marked, REKO-ringer, matfestivaler og lignende typer salg. Dette salget er nå på 630 millioner kroner, avslutter Sundqvist.

- Vi har hatt en salgsøkning på 86% under koronapandemien, og vi tror at når folk først får smakt på produktene våre, og kjenner på kvaliteten, så kjøper de det igjen, sier Brit Selebø, daglig leder hos Metervare. - Vi er jo et bevis på at selv i storbyen kan man være lokal, sier Selbø. Metervare lager håndverkspølser av norske råvarer midt i Oslo.

Alle kategorier øker i dagligvare, men salget av lokalt øl fra håndtverksbryggerier er det som øker aller mest.

- Det er selvfølgelig fantastisk å se hvor stor salgsveksten i dagligvare har vært for småskalabryggeriene i 2020-2021. Men når vi vet at denne i stor grad kommer av at grensen mot Sverige har vært stengt, er det med en viss bismak at vi applauderer veksten, sier Hege Ramseng, Kommunikasjonssjef i Bryggeri- og drikkevareforeningen

Powered by Labrador CMS