Satsingen bidro til at forretninger som så for seg å stenge og låse døra, holdt aktivitet gjennom hele shut-down-perioden, blant annet i Hammerfest.
Satsingen bidro til at forretninger som så for seg å stenge og låse døra, holdt aktivitet gjennom hele shut-down-perioden, blant annet i Hammerfest.

Kampanjen handlelokalt.com traff en nerve i Nord-Norge

Også i Nord-Norge stod retail foran en krise etter nedstengningen i mars. På rekordtid ble portalen handlelokalt.com etablert.

Av Odd Henrik Vanebo

Hammerfest Næringsforening var pilot. Startskuddet gikk da koronakrisen i mars holdt på å kvele store deler av retail også i nord. Direktør Espen Hansen i landets nordligste næringsforening forteller til Retailmagasinet:

– I løpet av tre–fire dager hadde vi portalen klar til drift. Næringsforeningen var nav i satsingen og koordinerte aktiviteter mellom forretningene, budfirma og utviklingsmiljø. Vi brukte i stor grad digitale arenaer til markedsføring: Banner-ad i Finnmark Dagblad og deling og fremming på Facebook.

Espen Hansen: – Mye improvisasjon og stå-på-humør gjorde satsingen svært vellykket.
Espen Hansen: – Mye improvisasjon og stå-på-humør gjorde satsingen svært vellykket.

– Satsingen bidro til at forretninger som så for seg å stenge og låse døra, holdt aktivitet gjennom hele shut-down-perioden. Disse fikk ok omsetning. For butikkene var digitalisering og å ta første steg mot e-handel en viktig effekt. Mange solgte produkter via Messenger, mobilkamera og Vipps. Mye improvisasjon og stå-på-humør gjorde satsingen svært vellykket.

– Vi så også at vi traff en nerve i markedet. I mars og april satt folk hjemme, smittevernmyndighetene ville ikke ha mye folk ut i det offentlige rom. Da ble lokale e-handelsløsninger viktig.

– Satsingen ble finansiert av Hammerfest kommunes næringsfond og Sparebank Nord-Norges samfunnsløft. I sum viser satsingen hvor viktig det er med lokalt engasjement, lokale ressurser og lokal koordinering. Basert på initiativet i Hammerfest ble lignende satsinger etablert i Sør-Varanger, Nordkapp, Alta, Harstad og Fauske, opplyser Hansen.

Kampanjen kom beleilig

Direktør Ole-Jonny Korsgaard i Harstadregionens Næringsforening kommenterer overfor Retailmagasinet:

– Kampanjen handlelokalt.com kunne knapt komme mer beleilig enn i perioden da koronapandemien rammet retail med tvungen nedstengning også i vår region. Derfor ble responsen tilsvarende god. Alle hadde jo venner eller bekjente som ble permittert eller i verste fall oppsagt. Situasjonen illustrerte til de grader hva som skjer hvis pengene vi bruker, settes i sirkulasjon i Sverige, Finland, USA eller Kina hvis vi velger å handle på nett fremfor å handle lokalt.

Ole-Jonny Korsgaard: – Kundene bør reflektere over konsekvensen av å handle på nett fremfor å handle lokalt.
Ole-Jonny Korsgaard: – Kundene bør reflektere over konsekvensen av å handle på nett fremfor å handle lokalt.

– Det vi konkret gjorde var å etablere et tett samarbeid med Sparebank 68° Nord og Harstad Sentrum AS, som lanserte portalen harstadhandel.no. Det de lokale butikkenes svar på utfordringene både lokal- og storsamfunnet plutselig stod i. Våre medlemsbedrifter opplevde en særdeles vanskelig tid med lite folk i butikkene og sviktende omsetning. Budskapet var klart: Det betyr at vi må handle nå! Dette blir vårt dugnadsbidrag inn i dette!

Formålet med den nye handelsportalen var å sette kunder i vår region i stand til å handle lokalt – hjemmefra – og få varene levert hjem under parolen: ‘Stay safe – stay home!’

Opplegget baserte seg på tre tiltak:

• Etablering av portal hvor butikker som tilbyr hjemlevering, markedsføres og kan kontaktes

• Felles kontrakt med Edvardsen Multiservice som flere ganger i uken leverer lokale produkter rett hjem på døra.

• Videreutvikling av tilbudet basert på hva kundene liker og ikke liker

– Løsningen ble på et minimum av tid designet av Designu, samme selskap som har designet hele handlelokalt.com-kampanjen. Edvardsen Multiservice var også svært imøtekommende og har strakk seg langt for å få til en god og rimelig løsning for butikker og kunder. Uten butikkene hadde ikke dette vært mulig. På tre–fire dager omstilte mange av disse omstilt seg fra vanlig butikkdrift til å være klar å levere hjem på døra! Alt henhold til parolen vår: ‘Alt lokalt – alt nært – og alt sikkert!’ – sier Ole-Jonny Karstensen.

Powered by Labrador CMS