CCO Fredrik Kallevig og CEO Torbjørn Krogen skal heretter fronte Driw og Currence under nytt navn: Solwr

Driw + Currence = Solwr

Samarbeidspartnerne Driw og Currence går sammen under nytt navn og merkevare: Solwr. I tillegg til å ta vare på sine norske kunder skal de også satse utenlands.

Publisert

Driw har gjennom flere år samarbeidet med automasjonsselskapet Currence Robotics. Begge selskaper jobber mot varehandel.

– Vi har flere av de samme eierne, og vi ser at kombinasjonen av Driws programvare for logistikk og Currence’ roboter gir gode løsninger for markedet, sier Chief Commercial Officer Fredrik Kallevig til Retailmagasinet.

Solwr har som mål å være en internasjonalt anerkjent logtech-leverandør i løpet av de neste fem årene.

Ny profil, beholder synergiene

Solwr har omtrent 100 ansatte og er lokalisert i Ålesund, Trondheim og Oslo. Både CCO Kallevig og CEO Torbjørn Krogen hadde roller i både Driw og Currence. De to selskapene hadde nokså lik eierstruktur. Selskapene fusjonerer ikke og ingen ansatte bytter arbeidsgiver, men navnene Driw og Currence forsvinner og erstattes av den nye merkevaren Solwr.

– Vi vil ha en slik struktur for å være tydeligere ut i markedet, og samtidig beholde synergier kompetansemessig, teknologisk og økonomisk. Vi ser at kombinasjonen av Driws programvare for logistikk og Currence’ roboter gir gode løsninger for målgruppen vår. Vi tar nå dette samarbeidet et skritt videre når vi lanserer logtech-selskapet Solwr, forklarer Kallevig.

Gode varereiser

Solwr har som mål å hjelpe vareeiere med å skape gode varereiser.

– Vi har de siste årene sett at logistikken blir stadig mer kompleks. Dette skyldes at handel i økende grad skjer i både fysiske og digitale kanaler, at distribusjonsmodellene har blitt mer komplekse og ikke minst at kundenes forventninger øker. Alt dette gjør at logistikkostnadene blir høye og marginen lavere, sier Kallevig.

Kombinasjonen av Driws programvare for logistikk og Currence’ roboter skal gi gode løsninger for kundene.

For å sikre lønnsomhet er det nødvendig å effektivisere logistikkprosessene og benytte mulighetene ny teknologi gir. Mange har laget gode kundeiser, men først når den gode varereisen er på plass, kan man skape de sømløse handleopplevelsene som mange er opptatt av.

– Vi leverer programvare som gir våre kunder kontroll på sine varer på tvers av kanaler, effektiv ordre- og lagerstyring, effektiv distribusjon samt store effektiviserings- og HMS gevinster gjennom bruk av våre lagerroboter. Vi vet det er stort behov i markedet for produktene vi tilbyr, og vi opplever stor interesse for oss som en utfordrer til de mer etablerte leverandøren av ERP løsninger og logistikkprogramvare, sier Kallevig.

Satser utenlands

Solwr er leverandør til flere store aktører innenfor norsk varehandel og skal fortsette å vokse her hjemme, samtidig skal de starter en internasjonal skalering. Å få på plass et nytt navn og varemerke er også viktig med tanke på den forestående satsingen utenlands.

Både CEO Torbjørn Krogen (t.v.) og CCO Fredrik Kallevig (i midten) hadde roller i både Driw og Currence, noe som nå samles i Solwr.

De er allerede i dialog med kunder i Sverige og har startet sonderinger i Tyskland.

– Vi har gode kunder i Norge som er et godt utgangspunkt. Dem skal vi ta godt vare på, men vi skal vokse og jobber med planer for å ekspandere til flere europeiske land de neste årene, røper Kallevig.

Målet er å være en internasjonalt anerkjent logtech-leverandør i løpet av de neste fem årene.

De erkjenner at de ikke klarer det alene, så samarbeid med ulike typer partnere blir en kritisk suksessfaktor.

– Dette økosystemet av partnere er vi i ferd med å bygge, avslutter Fredrik Kallevig.

Powered by Labrador CMS