Handelen i Vesterålen er tilbake til normalen. Skulle pandemien blomstre opp igjen, vil aktørene trolig håndtere situasjonen bedre enn i mars.
Handelen i Vesterålen er tilbake til normalen. Skulle pandemien blomstre opp igjen, vil aktørene trolig håndtere situasjonen bedre enn i mars.

Normalisert handel i Vesterålen

– Handelen i Sortland er i sommer normalisert, og vi ser for oss at det blir varig. Selvfølgelig kan det komme en ny pandemibølge, men den vil aktørene håndtere bedre og uten panikk hvis så galt skulle skje.

Det sier styreleder Marius Steiro i Sortland Næringsforening (tidligere Sortland Handelsstandsforening) til Retailmagasinet. Nedstengningen i mars, da koronapandemien rammet varehandelen og horeca med full tyngde, var et sjokk lokalt som nasjonalt.

Guide for trygg handel

Handelsaktørene forholdt seg ikke passivt: For å legge til rette for trygg handel utarbeidet næringsforeningen og kommunen i fellesskap en guide for trygg handel, som ble lagt ut på kommunens hjemmeside. Næringssjef i Sortland kommune, Marius Remen-Hansen, gikk i tospann med navnebroren i næringsforeningen, etter at mange butikker meldte om stor nedgang i omsetning. Steiro opplyser at bakgrunnen for initiativet var klar og tydelig: Butikkene er både et viktig tilbud til lokalbefolkningen og arbeidsgiver til et betydelig antall mennesker både fra Sortland og de omkringliggende kommunene. Derfor var det mer enn noen gang viktig å handle lokalt.

Marius Steiro: – Før jul vil vi kjøre en ny runde ‘Heimhandla’.
Marius Steiro: – Før jul vil vi kjøre en ny runde ‘Heimhandla’.

I guiden finner man gode råd om hvordan både handlende og butikker bør gå fram for å sikre en trygg handel. Der ligger også en oversikt over åpningstider og lokale butikker som tilbyr netthandel og/eller klikk-og-hent. Det oppfordres til å begrense antall smittepunkter til det høyst nødvendige. Derfor er for eksempel klikk-og-hent en god måte å få handlet lokalt uten å måtte bruke masse tid i fysisk butikk.

Felles innsats

Næringsforeningen engasjerte seg ved å informere sine medlemmer og bistå der de kunne. Sortland kommune utarbeidet videre en samleside med relevant informasjon om de virkemidlene som settes inn både nasjonalt og lokalt for å bistå næringslivet. Kommunen bebudet at det skulle gjøres løpende vurderinger om det var nødvendig å ta grep med hensyn til kommunale avgifter og eiendomsskatt. NAV Vesterålen opprettet en egen telefon til å besvare mange av de spørsmålene som bedriftene hadde, knyttet til permitteringer og rettigheter.

De fleste butikkene i Sortland Storsenter, som er Vesterålens største kjøpesenter, er tilbake i normal drift.
De fleste butikkene i Sortland Storsenter, som er Vesterålens største kjøpesenter, er tilbake i normal drift.

– Mange lokale bedrifter som søkte om kompensasjon?

– Selvfølgelig søkte de fleste, og fikk også kompensasjon så sant de tilfredsstilte kriteriene. De som fikk problemer, lå i gråsonen. Vi har ikke registrert at noen fikk så store problemer at de måtte legge ned.

– I denne situasjonen var det viktig at både innbyggere og næringsliv støttet hverandre for å ri av stormen, sier Steiro og Remen-Hansen.

‘Heimhandla’

I april kjørte næringsforeningene i nabokommunene Hadsel og Sortland et opplegg med ‘live shopping’ kalt ‘Heimhandla’, med stor mediedekning. En vellykket kampanje?

– Det er riktig å kalle det en kampanje. Vi kan ikke vise til mange konkrete resultater, annet enn at mange forretningsdrivende opplevde en påtagelig større pågang av kunder i perioden. Ett konkret resultat var for eksempel at kunder i Sortland ble oppmerksom på en sportsforretning på Melbu, altså i Hadsel, som de ergo frekventerte. Det synes også vi på Sortland er positivt. Vi ser gjerne på Vesterålen som en kompakt handelsregion.

– Vi har gjort en vurdering av opplegget som har resultert i at vi kjører en ny Heimhandla-kampanje før jul når netthandelen normalt tar seg kraftig opp, sier Marius Steiro.

Powered by Labrador CMS