Økte priser på klær var den største bidragsyteren til månedsveksten. (Ill. foto: Odd Henrik Vanebo)

KPI opp 2,9 prosent siste tolv måneder

Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,9 prosent fra mars 2018 til mars 2019, mens KPI-JAE økte 2,7 prosent i samme periode. Fra februar til mars 2019 gikk KPI opp 0,2 prosent, mens KPI-JAE økte med 0,3 prosent.

Publisert

Fra februar til mars 2019 steg KPI 0,2 prosent, viser de ferskeste KPI-tallene. Det var økte priser på klær som var den største bidragsyteren til månedsveksten. Klesprisene steg med 6,4 prosent i mars og fortsatte dermed oppgangen fra februar. Oppgangen de to siste månedene gjør at klesprisene er på tilnærmet samme nivå som før januarsalget. Prisene på flyreiser bidro også til økningen.

Nedgang i prisene på elektrisitet inkludert nettleie og matvarer, på henholdsvis 4,0 og 0,9 prosent, bidro til å dempe oppgangen i KPI fra februar til mars. Bøker viste også en prisnedgang i perioden. Dette kan forklares med bokhandlernes årlige Mammutsalg som fant sted i mars.

Matvarer og strøm preget sveksten

KPI steg med 2,9 prosent fra mars 2018 til mars 2019. Prisene på matvarer og strøm bidro mest til oppgangen. Til tross for to måneder med fall i strømprisene er prisene i mars godt over nivået for samme periode i fjor. Økte priser på restauranttjenester var også med på å drive opp tolvmånedersveksten.

Flere varegrupper bidro til å dempe prisoppgangen, deriblant bøker som hadde et prisfall 8,1 prosent de siste tolv måneder.

Tolvmånedersveksten i KPI gikk ned 0,1 prosentpoeng fra februar til mars. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i strømprisene. Elektrisitet inkludert nettleie hadde en prisnedgang på 4,0 prosent fra februar til mars i år, mens det var en 4,7 prosents oppgang i tilsvarende periode i fjor.

I motsatt retning bidro matvarer til å dempe prisnedgangen i tolvmånedersveksten:

– Matvarer hadde en svakere prisnedgang fra februar til mars i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan henge sammen med at påsken 2018 falt i mars, mens den kommer i april i år, forklarer rådgiver i SSB, Kristian H. Myklatun.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAEi var 2,7 prosent i mars, en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra februar.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS