Mindre bruk av bankkort i mars, og over halvparten av transaksjonene var kontaktløse.
Mindre bruk av bankkort i mars, og over halvparten av transaksjonene var kontaktløse.

Bruk av bankkort falt markant i mars

Etter at Norge stengte ned for å minske spredning av Covid-19, har nordmenn redusert bruk av bankkort markant. Vi handlet ikke like ofte som før, men for mer penger av gangen. Over halvparten av alle betalinger i mars foregikk kontaktløst, melder Nets.

I mars ble det foretatt 130,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det vil si et fall på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor. Tallene er et uttrykk for at vi i løpet av mars handlet for mer av gangen, omsetningen falt nemlig bare med 14,4 prosent. Nordmenn handlet varer og tjenester for 46 milliarder kroner i mars.

- Månedstallene er kraftig preget av Covid-19, som endret kjøpsadferden i Norge markant. Gjennomsnittsbeløpet per transaksjon steg. Det skyldes antagelig at vi holdt oss mer hjemme og handlet sjeldnere. Pandemien har forsterket den digitaliseringstendensen vi allerede så i perioden før krisen, mener sjef for data og analyse i Nets, Per Harald Strøm, som fortsetter:

- Den digitale utviklingen i Norge har faktisk vært medvirkende til at mange butikker, tross krisen, har kunnet opprettholde en viss omsetning. Hvis man bare hadde kunnet betale kontant, eller det ikke var mulig å betale kontaktløst, eller med Vipps, hadde for eksempel færre av de mange «bestill og plukk opp» tjenestene vi ser vært mulig å sette opp så fort.

I mars 2020 var det én helg mindre enn i mars 2019 (i år var det flere hverdager). Dette betyr et naturlig fall på 2,5-3 millioner transaksjoner, altså rundt én milliard kroner færre i omsetning.

Over halvparten av betalingene kontaktløse

Nordmenn har vært fokusert på å minske smittespredning av Covid-19. Dette kan ha ført til at flere har ønsket å bruke kontaktløse betalingsmåter, som betalingskort, for å unngå berøring av kontanter eller betalingsterminaler. Over halvparten av alle transaksjoner med kort var kontaktløse i mars.

Hanne Kjærnes er kommunikasjonssjef i Vipps.)
Hanne Kjærnes er kommunikasjonssjef i Vipps.)

- De siste månedene har vi opplevd en jevn vekst i antall kontaktløse betalinger, men i mars har tæpping virkelig tatt av. Dette handler nok i stor grad om at butikkene har oppfordret kundene til å betale kontaktløst, i tillegg til at grensen for kontaktløs betaling uten PIN ble økt fra 400 til 500 kroner for et par uker siden. I løpet av én måned steg andelen fra 40 til 50 prosent av alle BankAxept-kjøpene, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps AS.

Vipps AS valgte sammen med de norske bankene å øke beløpsgrensen for kontaktløs betaling uten PIN fra 400 til 500 kroner. Dette ga mulighet til å foreta enda flere kortkjøp uten å komme i berøring med betalingsterminalen. Man kan betale kontaktløst på alle beløp, også over 500 kroner, men da må man taste PIN.

Oppgjøret for samlet kortbruk inneholder kjøp med BankAxept og internasjonale kort i Norge, herunder elektroniske gavekort brukt i norske betalingsterminaler. Også handel på nettet, eller via mobil, for en del norske nettbutikker, er inkludert i tallmaterialet.

Powered by Labrador CMS