Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Konjunkturoppgangen fortsetter

FNI-indeksen (Financial News Index) for norsk økonomi i oktober viser fremdeles over gjennomsnittlig vekst.

Publisert

Vi er inne i en konjunkturoppgang, med svakt tiltagende vekst, skriver Retriever Norge i en pressemelding.

FNI-indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI ble sist oppdatert 31. oktober i år. Indeksen viser at konjunkturoppgangen fortsetter i oktober. Etter å ha justert seg litt ned i september, er FNI-indeksen nå tilbake rett over nivåene vi så i juli og august. Tall for oktober viser derfor en vekst som ligger litt over gjennomsnittet for tredje kvartal, ifølge Retriever Norge.

FNI-indeksen viser med andre ord at norsk økonomi fortsetter oppgangen etter oljenedturen, med svakt tiltagende vekst. Fortsatt er det mange av de samme temaene fra tidligere i høst som trekker indeksen opp i oktober. Det vil si IT, teknologi og oppstartsbedrifter. Av temaer som trekker indeksen ned er det særlig varehandel og pengepolitikk som kan trekkes frem. Oljeservice bidrar også negativt, men i avtagende grad.

(Pressemelding)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Om konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. 

FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir onsdag 6. desember 2017

Powered by Labrador CMS