Ill. foto: Posten
Ill. foto: Posten

Med Trump mot Kina om netthandel

– I dag er netthandelen fra Kina subsidiert med frakt og fritatt for moms. Det kan ikke fortsette sånn, skriver Dagens Næringsliv. Virke gleder seg over at EU vil ha endring av UPU fra 2020.

Publisert

Virke skriver i en oppsummering på egen hjemmeside:

Kampsak nummer én

«Å fjerne grensen for avgiftsfri netthandel i utlandet på 350 kroner har vært Virkes kampsak nummer én over flere år og helt avgjørende for norsk handels konkurranseevne og fremtid. I 2018 ble den vedtatt fjernet innen 1.1. 2020. USA vil trekke seg fra FNs postavtale, UPU, i 2020 dersom det ikke blir enighet om å endre tariffene for postpakker som tillater Kina å definere seg som utviklingsland og benytte subsidierte tariffer når Alibaba og Wish sender pakker til Europa og USA. Nå spisser også EU knivene mot kinesisk netthandel-subsidiering. EU vil enten ha et system med like tariffer i UPU eller et system der hvert enkelt land definerer sine egne tariffer for postsendelser mellom verdensdelene. USA går inn for det siste. Norge har ikke bestemt seg, men regjeringen følger UPU-forhandlingene nøye. Stortinget har bedt regjeringen arbeide aktivt for å endre UPU.»

Artikkelen på Virkes hjemmeside har en lenke til en artikkel i DN, forfattet av kommentator Anita Hoemsnes , under tittelen ‘Kina-varer må bli dyrere’ – i nettutgaven ‘Norge blir med Trump mot Kina – det gir dyrere netthandel’:

Kina et U-land?

«En av de eldste institusjonene under FN-paraplyen er Verdenspostunuionen (UPU). Den har siden 1847 sørget for at det finnes et flles regelverk for å sende brev og pakker over hele verden. I tillegg har den makten til å bestemme hvilke priser postselskaper i ulike land kan ta for å håndtere posten. Den demokratiske grunntanken er at at et skal være like rimelig for en bonde i Malawi å sende brev eller pakke til Norge som det er for en innbygger i et industrialisert land. Den ekstra kostnaden ved å motta pakker og brev fra et utviklingsland, må postselskapet i mottagerlandet ta.

Det fungerte helt fint til netthandelen tok av. Men ikke lenger. Særlig ikke fordi landene selv kan definere seg som utviklingsland, noe bant annet Kina gjør. Kina har de siste årene vært verdens største eksportør av forbruksvarer til Europa og USA.

I oktober sa president Donald Trump – som allerede var i handelskrig med Kina – at nok er nok. USA vil trekke seg ut av Verdenspostunionen innen 2020 dersom ikke takstene på postsforsendelser fra Kina blir reforhandlet. Og i denne saken får Trump full støtte fra Norge.»

Handelskrigen eskalerer

I natt ble det meldt om stort børsfall på asiatiske børser av frykt for at en handelskrig mellom USA og Kina på nytt har tiltatt etter at president Donald Trump varslet at USA vil øke tollen på kinesiske varer førstkommende fredag. Dette er ikke uten interesse for norsk netthandel. Som Hoemsnes skrev 30. april: «I dag er netthandelen fra Kina subsidiert med frakt og fritatt for moms. Det kan ikke fortsette sånn.»

Powered by Labrador CMS