Nytt regelverk for kassasystemer gir utfordringer

Leverandører av kassasystemer skal fra årsskiftet kun tilby kassasystemer som oppfyller bestemte krav til blant annet påbudte og forbudte funksjoner.

Publisert

Av Per Christian Olsen, kundeansvarlig for Point of Sale i Imento Norge

Det er bestemt at alle kassasystemer som er i lovlig bruk i dag vil være det frem til 31.desember 2018. Samtidig må alle kassaleverandører levere kassaapparat som er godkjent etter loven fra og med 1. januar 2017. Dette betyr at leverandører av kassasystemer etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller bestemte krav blant annet til påbudte og forbudte funksjoner. Samtidig må leverandørene i tillegg avgi en produkterklæring til skattekontoret om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket.

Målsettingen med den nye regelen er å redusere omfanget av svart økonomi i ulike bransjer med mye kontantsalg. Slik som situasjonen er i dag er det få krav til kassasystemers funksjonalitet og oppbygging og Skatteetatens kontroller har avdekket at kassasystemer har blitt satt opp for å skjule kontantsalg.

Søk kompetanse fra din leverandør

Det nye forslaget betyr at mange bokføringspliktige må oppgradere eller kjøpe nye kassasystemer som tilfredsstiller kravene i regelverket. Det er beregnet at om lag 80 prosent av eksisterende kassasystem kan oppgraderes, mens de resterende må skiftes ut med nye systemer. Det som er viktig i denne sammenheng er å være i forkant av det nye regelverket og være bevisst på de teknologiske utfordringene som det nye regelverket innebærer. For store detaljvarekjeder som har mange butikker kan det være teknologiske utfordringer knyttet til det nye regelverket. Det er derfor viktig at bedriftene søker assistanse og kompetanse fra leverandører av software og kassaapparater før investeringer gjennomføres. De selskapene som i dag leverer disse tjenestene bør ha tilpasset eksisterende løsninger til det nye regelverket. Det er derfor viktig at dersom du går til innkjøp av kassaapparater bør du ha oppgraderingsmuligheter og at du samtidig sørger for å få gjort det i god tid før desember 2018. Kjøper du kassaapparat fra og med 2017 må du kjøpe kassaapparat som er lovlig og som står på Skattedirektoratets hjemmeside.

Ha en klar strategi

Prisnivået for en oppgradering av et kassaapparat system er anslått til om lag 5.000 kroner. Det er anslått at et nyanskaffet ROM basert kassasystem (standardisert programvare installert fra fabrikk) ligger på omkring 20.000 kroner og for et PC basert kassasystem (fungerer som en ordinær PC hvor brukeren kan legge inn ulike typer kassaprogramvare) er prisen 30.000 kroner. Dette kan medføre betydelige kostnader og det er derfor viktig at man har en klar strategi og handlingsplan for hvordan disse investeringene gjennomføres. For vi som både er software og hardware leverandør er det viktig å tilby teknologiske løsninger til våre kunder. Det betyr å forbedre våre produkter og løsninger som tilfredsstiller Kassasystemloven i god tid før den trer i kraft. Så lenge kassen står på Skattedirektoratets side er den godkjent, men det er alltid en sjanse for at en useriøs leverandør erklærer en kasse som godkjent selv om den ikke holder mål. Det er derfor viktig å ha en seriøs leverandør som kan garantere oppgraderinger av ditt kassaapparat.

Powered by Labrador CMS