Clothing Store: Woman At Counter Buys Clothes Paying with Smartphone Through, Contactless NFC Terminal. Department Store, Shopping Center, Mall Purchase. Close-up Focus on Mobile Phone
I årets julehandel var det flere som hadde mindre å bruke på julegaver, de kjøpte til færre og planla mer enn tidligere.

Nordmenn reduserte julegavehandelen

KPMG har gått i dybden på nordmenns julehandel og nærmere 4 av 10 nordmenn kjøpte færre julegaver enn tidligere. Flere medier har allerede meldt at julehandelen i 2023 endte på ca. 100 milliarder kroner og viste en knapp verdivekst på 2,3 prosent. Inkluderer vi inflasjonen gir det en negativ volumvekst sammenliknet med året før.

En nyere undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av KPMG, har dykket dypere ned i hvordan nordmenns kjøpevaner var for julen 2023. Totalt rapporterer 36 prosent at de hadde mindre penger å bruke på julegaver i 2023, og en nesten like stor andel kjøper til færre enn de har gjort tidligere. 

Det tyder på at en stor del av befolkningen merker det siste årets prisstigninger og påfølgende rentehevinger i stor grad. Verdt å merke seg er også at 64 prosent brukte like mye eller mer på julegaver som tidligere år. Dette til tross for at vi over en lengre tid har sett en redusert kjøpekraft i befolkningen og en historisk lav kronekurs. De tre viktigste kriteriene ved valg av julegaver var kvalitet, pris og produkttilgjengelighet.

Thomas Føyen
Thomas Føyen, leder av sektor varehandel Norge, KPMG AS.

 Trend

Som en oppsummering kan man si a at flere hadde mindre å bruke på julegaver, kjøpte til færre og planla mer enn tidligere.

Blant dem som svarte at de hadde mindre å bruke på julegaver i 2023 var tallene høyest blant aleneboere med barn, de med lønn under 500 tusen og aldersgruppen 18 til 29 år med mellom 500 tusen og én million i lønn. Sistnevnte gruppe kan muligvis forklares av at de er nyetablerte i arbeidsliv og boligmarked, og at de derfor sitter med høye boliglån på toppen av økte strømpriser og andre forhøyde utgifter. Trolig som en konsekvens av at flere hadde mindre penger å bruke på julegaver sier også 34 prosent av de spurte at de handlet færre julegaver enn tidligere år. Her var prosentandelen høyest blant barneforeldre, de med mindre enn 500 tusen i inntekt og de som bor alene uten barn.

«Det er tydelig at et bredt og sammensatt grunnlag av befolkningen reduserte årets Julehandel og prioriterte annerledes ved søk og kjøp.»

Thomas Føyen

At 34 prosent handlet julegaver til færre enn tidligere, er trolig også en konsekvens av redusert kjøpekraft. Blant de som svarte at de handlet færre gaver enn tidligere, var tre grupper høyest representert; barneforeldre, de med mindre enn 500 tusen i inntekt og de som bor alene uten barn.

Undersøkelsen viste også at flere i større grad planla julehandelen enn tidligere. Dette skyldes også med stor sannsynlighet redusert kjøpekraft. De som i størst grad svarte at de planla mer enn tidligere var de i aldersgruppen 18 til 29 år og 30 til 39 år.

Unge og høyinntektspersoner handler mest på nett

Blant dem som i større grad handlet på nett, var unge mennesker og de med en inntekt på over én million kroner. Hele 42 prosent av de med høy inntekt svarer at de i større grad enn tidligere handlet sine julegaver på nett. I tillegg svarer over halvparten av dem, at de søkte etter julegavetips på nettet, antakeligvis for å spare tid. På den annen side er det hele 58 prosent av de over 60 år som svarer at de i liten grad handlet julegaver på nett og holdt seg til kjente vaner med julegavehandel i fysisk butikk. 

Blant de med høy inntekt rapporterer omtrent halvparten at de også i større grad søkte etter julegavetips på nettet. 58 prosent av de over 60 år svarte at de holder seg til kjente vaner og kun handler i fysisk butikk. På tross av vekst er det meget interessant at hele 40 prosent av respondentene rapporterer om at de i mindre grad enn tidligere kjøpte julegaver på nett. Dette forsterker inntrykket om at fysisk butikk fremdeles er svært attraktivt og aktuelt blant forbrukerne.

Resultatene

Dette sier undersøkelsen om Julehandelen gjennomført av Norstat på vegne av KPMG Consumer & Retail:

  • 36 % hadde mindre å bruke på julegaver enn tidligere

Bor alene med barn: 50 %
Lønn under 500 tusen: 47 %
Aldersgruppen 18-29 år med mellom 500 000 og 1M i lønn: 42 %

  • 34 % kjøpte færre gaver enn tidligere

Barneforeldre: 47 %
Mindre enn 500 000 i inntekt: 52 %
Bor alene uten barn: 61 %

  • 34 prosent planla julegavehandelen i større grad enn tidligere

Aldersgruppen 18-29 år: 39 %
Aldersgruppen 30-39 år: 42 %

  • 40 % kjøpte færre julegaver på nett enn tidligere
  • 24 % handlet i større grad julegaver på nett

Aldersgruppen 18-29: 33 %
Inntekt på over 1M: 42 %
Aldersgruppen 60+: 58 % var uenig i påstanden

  • 39 prosent søkte etter julegavetips på nett

Kvinner: 41 %
Menn: 35 %
Over 1M i inntekt: 46 % (over 50 % blant aldersgruppen 30-39 og 40-49)

Powered by Labrador CMS