Ill. foto
Ill. foto

Stort underskudd for H&M, satser mer på nett

H&M tapte 6,5 milliarder i 1. halvår, mot et overskudd på omtrent samme nivå i fjor. Nå f0kuserer motekjeden mer på nett.

H&M måtte bokføre et negativt resultat på SEK 6,5 milliarder kroner 1. halvår, mot et plussresultat på SEK 5,9 milliarder i samme periode i 2019.

H&M-gruppens nettoomsetning falt med 23 prosent til SEK 83,6 milliarder (108,5 milliarder) det første halvåret. Men netthandelen har gått i pluss og blir nå et enda viktigere satsingsområde.

Det store minusresultatet tilskrives i stor grad koronakrisen. I halvårsrapporten skriver VD Helena Helmersson i Hennes & Mauritz AB at en kostnadstilpasning nå blir tvingende nødvendig som en effekt av koronakrisen. Det innebærer en forsering av butikknedleggelser i år, og det blir færre nyåpninger enn planlagt: «Vi fortsetter å tilpasse kostnadene for å motvirke covid-19-situasjonens negative påvirkning.»

Vridning til netthandel

Om tilpasningen uttaler hun videre: «Under pandemien har det blitt tydelig hvor viktig det er at de digitale og fysiske kanalene samspiller for å møte kundenes behov. Da majoriteten av butikkene var midlertidig stengt i 2. kvartal, fokuserte vi på å legge om vareflyten til netthandelen som hele tiden har vært åpne på nesten alle våre online-markeder. Onlinesalget økte med 36 prosent (i SEK) i kvartalet. Den positive utviklingen for netthandelen har fortsatt til og med etter at vi begynte å åpne våre butikker igjen.»

Powered by Labrador CMS