Rasmus Hansson: – Norsk plastposesalg støtter internasjonale miljøtiltak. (Foto: Handelens Miljøfond)

20 millioner til plasttiltak i utlandet

Handelens Miljøfond lyser ut 20 millioner kroner til forebygging og opprydding av plastforsøpling i utlandet. Land med store plastproblemer og små ressurser vil bli prioritert.

Publisert

Fra og med 15. oktober kan aktører i og utenfor Norge søke om støtte for slike prosjekter.

– Vi har latt plastforsøpling og ineffektiv bruk av plast vokse til et kjempeproblem, som nå krever en kjempeinnsats for å bli løst. Det er fullt mulig å løse det, men det krever at vi får tak i de beste aktørene med de smarteste idéene. Det er målet med våre utlysninger, sier daglig leder i fondet Rasmus Hansson.

Plastposesalg støtter miljøtiltak

I 2019 deler Handelens Miljøfond ut totalt ca 100 millioner kroner og trolig ca 200 millioner i 2020. Midlene kommer fra fondets medlemmer som betaler 50 øre for hver plastbærepose de selger i Norge. Opp mot halvparten kan etterhvert brukes internasjonalt.

– Mange land har et stort forbruk av engangsplast og plastemballasje, men dårlig avfallshåndtering, noe som resulterer i store forsøplingsproblemer. Norge har både medansvar for og egeninteresse av å bidra til å redusere plastforsøpling utenfor egne grenser. Internasjonale prosjekter vil bli økende prioritet for Handelens Miljøfond, sier Hansson.

Store plastproblemer og små ressurser

Fra og med 15. oktober til 1. desember 2019 kan norske og utenlandske aktører søke støtte til internasjonale prosjekter. Utlysningen omfatter blant annet søkere som utvikler metoder og teknologi som kan bygge fungerende prosesser og verdikjeder som kan oppskaleres og spres til flere brukere. Handelens Miljøfond vil særlig prioritere aktører som arbeider med forebygging og opprydding av plastforsøpling i land med store plastproblemer og små ressurser.

– Vårt mandat er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet. Da må vi investere i tiltak i land hvor problemer og behov er størst, sier Hansson.

Søknadsprosessen

Beløpet som tildeles hvert prosjekt vil vanligvis ligge mellom 1 og 2,5 millioner kroner. Søknader gjennomgås administrativt av Handelens Miljøfond og vurderes deretter av et eksternt innstillingsråd. Endelig beslutning om tildeling gjøres av styret i Handelens Miljøfond. Prosjekter som får støtte vil få solid oppfølging av Handelens Miljøfonds fagavdeling.

Søkere finner informasjon og søknadsskjema på fondets hjemmeside. Tildelinger annonseres i slutten av januar 2020.

Powered by Labrador CMS