Miljøagentene Penelope (14) og Ulrik (10) mottar støtte fra Rasmus Hansson og Handelens Miljøfond. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var til stede under overrekkelsen. (Foto: Katrine Lunke)

Første posemillioner deles ut

Over 30 millioner kroner fordeles på 73 søkere når Handelens Miljøfond offentliggjør første tildeling 5. februar.

Publisert

– Engasjementet for å løse plastproblemet sprengte rammene til fondet, sier en fornøyd Rasmus Hansson.

‘Svært krevende å løse’

Siden august 2018 har 50-øre per plastbærepose i butikkene gått til Handelens Miljøfond. Nå deler fondet ut de første millionene til prosjekter som på ulike måter skal rydde plast, hindre forsøpling og gjøre plastbruken mer effektiv. Av 189 søkere har 73 fått støtte.

– Plastforsøpling er et kjempeproblem, og svært krevende å løse. Det er en gledelig overraskelse at så mange vil gjøre en innsats og har idéer til løsninger, sier Rasmus Hansson daglig leder i Handelens Miljøfond.

Norges største private miljøfond

Handelens Miljøfond er forbrukernes og varehandelens felles storsatsing for å løse plastproblemet.

– I stedet for en avgift som "forsvinner" i statskassa sikrer fondet at hver eneste 50-øring går til formålet; å løse plastproblemet. Dette blir Norges klart største private miljøfond, en spennende nyskaping, sier Hansson.

– Det langsiktige målet til Handelens Miljøfond er å drive fram en kretsløpsøkonomi der plast blir gjenbrukt i stedet for å ende som forurensing og tapte penger, sier Hansson

Mangfold av søkere

Blant de som har fått støtte første runde er bedrifter, gründere, frivillige organisasjoner, forskningssentre, bransjeorganisasjoner, stiftelser og utdanningsinstitusjoner.
– Den frivillige innsatsen for å rydde plast er fantastisk inspirerende. Sånt er det gøy å kunne støtte. Men det er like fint at bedrifter ser kommersielle muligheter i å løse plastproblemet. Det er avgjørende for å få resultater,
sier Hansson.

Barna raskt ute med ny teknologi

5. februar overrakte Rasmus Hansson en sjekk på 1,2 millioner kroner til Miljøagentene, som er blant de 73 søkerne som får støtte. Barnas miljøorganisasjon tar i bruk den nyeste teknologien. De skal mobilisere små og store over hele landet til ryddeaksjon, og bruke droner for å vise hvordan teknologi kan bidra til å løse miljøproblemene.

– Dronene skal brukes til å kartlegge områder med mye søppel, slik at andre kan finne stedene og rydde der, forklarer miljøagentene Penelope Lea (14 år) og Ulrik Hellum (10 år).

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var til stede da Miljøagentene mottok pengene, og er imponert over barnas initiativ.

– Jeg vil takke Miljøagentene og alle de andre søkerne til Handelens Miljøfond for planene om å redusere plastforsøplingen rundt om i landet. Det er kjempebra at så mange bidrar i kampen for en renere natur og et bedre klima. Plastforsøpling er et av våre største miljøproblemer. Vi er avhengige av at så mange som mulig bidrar, både private og det offentlige, sa Elvestuen.
Utvidet ramme
Fondet fikk så mange gode søknader i første runde at det ble delt ut 30 millioner i stedet for 20 som planlagt.

– I tillegg sitter vi med en liste på mange prosjekter som kan følges opp. Handelens Miljøfond regner med å dele ut 100 millioner i løpet av 2019, sier Hansson.

(Pressemelding)

Fakta første søknadsrunde

• 15. november 2018 utlyste Handelens Miljøfond 20 millioner kroner, med søknadsfrist 15. desember 2018.

• Rammen for bevilget beløp ble økt fra 20 til 30 millioner kroner.

• Av 189 søkere fikk 73 søkere tildelt støtte 5. februar 2019.

• Flere sterke søknader ble lagt i en køordning, med mulighet for støtte neste runde.

• Tiltakene som har fått støtte fordeler seg i hovedsak på kommunikasjon, dugnadsarbeid, profesjonell rydding, forskning, undervisning, teknologiutvikling og kunstprosjekter.

• Mer informasjon som prosjektene som har fått tildelt støtte på handelensmiljofond.no

 

Om Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er varehandelens nye store miljøsatsing. Ambisjonen er å bli Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast.

Målet er at alle butikker som selger plastbæreposer blir medlemmer i Handelens Miljøfond. Dagens medlemmer omsetter allerede nesten 90 prosent av alle norske plastbæreposer, og de bidrar med 50 øre per pose til fondet.

Formålet til Handelens Miljøfond er å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast, som er de samme formål som er nedfelt i et eget EU-direktiv om plastbæreposer. Handelens Miljøfond og Klima- og miljødepartementet har en felles forståelse om hvordan næringslivet kan bidra til å oppfylle kravene fra EU. Handelens Miljøfond er stiftet av de tre store dagligvarekjedene, NHO Service og Handel, Virke og Dagligvarehandelens Miljøforum.

Powered by Labrador CMS