Miljøfondsjef Rasmus Hansson var selv med og ryddet på Hvaler i Østfold. Foto: (Joachim Engelstad/Hold Norge Rent)

Posepenger støtter rydding før fuglene kommer

Plast og taurester truer fuglelivet langs kysten vår. Handelens Miljøfond støtter ryddeaksjonen som skal sørge for søppelfrie hekkeområder før fuglene kommer.

Publisert

– Hvert år dør mer enn én million sjøfugl på verdensbasis på grunn av forsøpling i havet og langs kysten. Nå mobiliserer vi fagfolk og frivillige til ryddeaksjon i hekkeområder over hele landet, sier Fanny Pindsle, prosjektleder for opprydning i Hold Norge Rent.

Prosjektet «Før fuglene kommer» ledes av Hold Norge Rent i samarbeid med Statens naturoppsyn, Norsk Ornitologisk Forening og lokale aktører. Handelens Miljøfond har gitt støtte til prosjektet.

Målrettet dugnad

Denne uken ble hekkeområder på Hvaler ryddet, slik at disse skal være frie for søppel før ferdselsforbudet 15. april. Fagfolk er til stede under ryddingen, slik at man ikke skal forstyrre fugler som er tidlig ute.

– Ryddeaksjonen «Før fuglene kommer» er et tiltak som reduserer plastforsøplingen langs kysten vår. Marin forsøpling er en av verdens store miljøutfordringer, og det er gledelig å se at Hold Norge Rent og samarbeidspartnere klarer å mobilisere til en målrettet ryddedugnad, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Vanskelig rydding

Hekkeområdene er sårbare og er lite tilgjengelige, som gjør ryddingen vanskeligere enn vanlige ryddeaksjoner.

– Mange øyer, kyststrekninger og innsjøer er viktige hekkeområder. Hekkeområdene kan være vanskelige å nå for mennesker, men er dessverre ikke urørt av marin forsøpling. Ryddingen krever veiledning av fagfolk og innsats fra frivillige, sier Pindsle.

Handelen er med

50-øre per plastbærepose i butikkene går til Handelens Miljøfond. «Før fuglene kommer» er et av 73 prosjekter som fikk støtte i fondets første tildeling i februar 2019.

– «Før fuglene kommer» er et fantastisk prosjekt som skal bevare fuglelivet i landet vårt. Vi ønsker å gjøre en vesentlig og varig forskjell for miljøet, og vi er glade for at handelen stiller opp i en felles innsats gjennom fondet, sier Hansson.

(Pressemelding)

Om «Før fuglene kommer»:

• Hold Norge Rent leder prosjektet sammen med Statens naturoppsyn, Norsk Ornitologisk Forening og lokale aktører. 

• «Før fuglene kommer» er et nasjonalt prosjekt som koordineres lokalt på fylkesnivå gjennom egne «Før fuglene kommer»-avdelinger.

• De lokale avdelingene består av aktører som for eksempel friluftsrådet, Statens naturoppsyn lokalt, Norsk Ornitologisk Forening lokalt og fylkesmannens miljøvernavdeling, samt lokale lag og foreninger.

• Handelens Miljøfond støtter prosjektet.

• I 2019 gjennomføres «Før fuglene kommer» i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark.

• I 2020 innlemmes Buskerud, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Nordland i arbeidet.

• Før fuglene kommer ble gjennomført for første gang våren 2015 på initiativ fra Marinreparatørene i samarbeid med Nesodden Ornitologisk Forening og Nesodden Kajakklubb.

 

Om Handelens Miljøfond:

Handelens Miljøfond er varehandelens nye store miljøsatsing. Ambisjonen er å bli Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast.

Målet er at alle butikker som selger plastbæreposer blir medlemmer i Handelens Miljøfond. Dagens medlemmer omsetter allerede nesten 90 prosent av alle norske plastbæreposer, og de bidrar med 50 øre per pose til fondet.

Formålet til Handelens Miljøfond er å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast, som er de samme formål som er nedfelt i et eget EU-direktiv om plastbæreposer. Handelens Miljøfond og Klima- og miljødepartementet har en felles forståelse om hvordan næringslivet kan bidra til å oppfylle kravene fra EU. Handelens Miljøfond er stiftet av de tre store dagligvarekjedene, NHO Service og Handel, Virke og Dagligvarehandelens Miljøforum.

 

Powered by Labrador CMS