Partene i Handelens Miljøfond er enige om at norsk næringsliv kan oppfylle EUs «posedirektiv» gjennom et plastposefond, i stedet for at det innføres en statlig avgift på bæreposene. (Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Handelen innfører plastposeavgift

50 øre per plastpose skal gå til miljøtiltak.

Publisert

Regjeringen, ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen, ga i dag sin tilslutning til etablering av Handelens Miljøfond.

50 øre per pose

Handelens Miljøfond er et samarbeidet mellom regjeringen og næringslivsorganisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO Handel og Virke, og ble lansert i dag. Partene er enige om at norsk næringsliv kan oppfylle EUs «posedirektiv» gjennom Handelens Miljøfond, i stedet for at det innføres en statlig avgift på bæreposene. I praksis betyr dette at det legges på 50 øre per plastpose, som uavkortet går til miljøtiltak, herunder tiltak som bidrar til å redusere plastposebruken.

Det innebærer at statlig avgift på plastposer unngås, men skriver Virke i en pressemelding.

– Med etablering av Handelens miljøfond slår vi to fluer i ett smekk: Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke i meldingen.

Med et miljøfond oppnår vi både å oppfylle EUs emballasjedirektiv, og vi får et kraftfullt verktøy for å gjøre gode miljøtiltak, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen. (Foto: Virke)

– Fondet kan brukes både til å fremme mer miljøvennlige og færre plastposer og til oppryddingstiltak, ikke minst av plast som kommer inn fra havet og forsøpler Norgeskysten, sier Madsen.

Plikt til å ta betalt for plastposer

Norge skal innføre EUs emballasjedirektiv og krav om reduksjon av plastposer. Virke og handelen mener at en løsning med plikt til å ta betalt for plastposer og øremerket betaling til handelens miljøfond er det som gir best miljøeffekt. Alternativet er å innføre en statlig poseavgift. Dette ble avvist for to år siden, og Virke har frarådet en slik løsning.

Glad for at regjeringen gir sin støtte

– Det er viktig at vi griper denne sjansen til å få frem miljøtiltak som virker. Vi er glade for at regjeringen har sett hvilken mulighet som ligger i handelens miljøfond, sier Madsen.

Handelen og næringslivet står samlet bak forslaget og er innstilt på å etablere fondsløsningen så snart som mulig. Virke vil samarbeide nært med Grønt Punkt og andre aktører om å etablere fondet.

(Pressemelding)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Powered by Labrador CMS