Forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor og adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel er blitt enige.
Forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor og adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel er blitt enige.

HK og NHO med overenskomst om varehandel og nettbutikker

Handel og Kontor (HK) og NHO Service og Handel har blitt enige om en ny tariffavtale som skal tas i bruk i varehandelen – inkludert netthandel.

Den ferske tariffavtalen «Handeloverenskomsten» (HK), ble signert av Handel og Kontor og NHO Service og Handel etter lange forhandlinger som ble sluttført sist uke. Historisk, kaller de to partene avtalen. Handelsoverenskomsten vil bli gjenstand for forhandlinger under årets lønnsoppgjør. Forhandlingene vil skje etter at HK og Virke har forhandlet, og resultatet fra dette oppgjøret vil legge føringer for forhandlingene mellom HK og NHO Service og Handel.

Forbundsleder Christopher Beckham er glad for at avtalen endelig er på plass.

– Det er ikke hver dag det blir inngått nye tariffavtaler i fredstid, sier han og sikter til at HK ikke måtte true med streik for å få den undertegnet. Beckham peker også på at denne avtalen gjelder for nettbutikker. Han vil ikke nøle med å sende nye nettbutikker i NHOs retning.

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, er også fornøyd.

– Dette er en avtale vi følte var på overtid. Den har vært ønsket og savnet, sier hun.

Ny og moderne

- Partene har ønsket å skape en ny og moderne avtale for handelssektoren som tar inn over seg utviklingstrekk i bransjen. Netthandel krever en annen arbeidsform og andre arbeidstidsordninger en ordinær butikkdrift. Det var derfor viktig for oss at avtalen åpnet for dette. Det har vi lykkes med og vi har funnet løsninger som skaper balanse mellom arbeidstaker og arbeidsgiverinteressene, sier Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel. Lønnsnivået i den nye avtalen er på linje med resten av bransjen.

– Vi er av den oppfatning at avtalen bidrar til en god ramme rundt den delen av handelsbransjen som er medlem av NHO Service og Handel, sier Kaltenborn.

Ved utarbeidelse av avtalen er det lagt vekt på at avtalen skal være fremtidsrettet, lett å forstå og ha et oppdatert språk. Det har vært et mål at den skal gi lett tilgjengelig informasjon til både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Avtalen er utformet slik at den enkelt kan digitaliseres og legges ut på alle mobile plattformer. Avtalen skal kunne leses via en app på mobil eller nettbrett. Av den grunn må bestemmelsene være korte og lettfattelige.

Avtalen vil dekke alle NHOs handelsbedrifter, alt fra store kjeder til små faghandlere. Den skal være fleksibel og balansert.

- Vi håper avtalen vil bidra til økt organisering både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden, sier Kaltenborn.

Her omtaler HK Nytt nyheten.

Powered by Labrador CMS