Ikke overraskende har grensehandelen falt i koronatiden.
Ikke overraskende har grensehandelen falt i koronatiden.

Reiserestriksjoner slår kraftig ut på grensehandelen

Restriksjonene på grensekryssende handel grunnet utbruddet av koronaviruset har ført til det største fallet i grensehandelsstatistikken SSB har målt noen gang.

Publisert

SSB la i dag fram fersk statistikk om grensehandel.

Siden medio mars har det vært vanskelig for nordmenn å harryhandle.
Siden medio mars har det vært vanskelig for nordmenn å harryhandle.

I første kvartal 2020 endte grensehandelen på 1,7 milliarder kroner, viser statistikken Grensehandel. Det er en nedgang på hele 57 prosent sammenlignet med første kvartal i 2019. Dette er imidlertid et større fall enn man kunne forvente, ettersom grensehandel først ble frarådet fra siste halvdel av mars.

Grensehandelsstatistikken lages ved hjelp av en spørreundersøkelse, hvor et representativt utvalg på omtrent 1200 personer deltar. Rådgiver Jarle Kvile understreker at tallene er svært usikre.

– Det kan være at noen av respondentene har kviet seg for å oppgi faktiske turer over grensen foretatt i mars, som kan ha ført til en underrapportering i undersøkelsen, sier Kvile.

Powered by Labrador CMS