Ill. foto fra Charlottenberg
Ill. foto fra Charlottenberg

Svært lav grensehandel

Strenge reiserestriksjoner i store deler av 3. kvartal 2020 førte til uvanlig lav grensehandel.

Av: Guro Henriksen, SSB

Nye tall fra statistikken grensehandel viser at nordmenn brukte 220 millioner kroner på grensehandel i 3. kvartal 2020. Dette står i sterk kontrast til grensehandelen i 3. kvartal i 2019 som ble målt til nesten 5 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nedgang på nesten 96 prosent.

I 2. kvartal i år var det svært strenge reiserestriksjoner. I løpet av 3. kvartal ble det i korte perioder lettet noe på disse. Dette bidro til at grensehandelen nesten tidoblet seg fra 2. til 3. kvartal i år, men den var fortsatt veldig langt unna de nivåene som tidligere har vært vanlig for et kvartal.

Handlebeløpet på grensehandel i firekvartalsperioden fra 4. kvartal 2019 til og med 3. kvartal 2020 var 5 milliarder kroner. Til sammenligning utgjorde dette kun en fjerdedel av samlet handlebeløpet i den forrige firekvartalsperioden. Den kraftige nedgangen i perioden skyldes de lave nivåene som ble registrert i 2. og 3. kvartal 2020, etter at reiserestriksjonene ble innført.

Mindre handlebeløp per dagstur

I tillegg til færre dagsturer brukte nordmenn mindre penger på hver grensehandelstur. I perioden 4. kvartal 2019 til og med 3. kvartal 2020 ble det gjennomført 3,2 millioner dagsturer, mot 10 millioner dagsturer i den forrige firekvartalsperioden. Samtidig gikk det gjennomsnittlige handlebeløpet per dagstur ned fra 1 791 kroner til 1 548 kroner.

Powered by Labrador CMS