Veksthusnæringen opplever kraftig økning i kostnadene. Ill.foto fra Andersen Gartneri
Veksthusnæringen opplever kraftig økning i kostnadene. Ill.foto fra Andersen Gartneri

Mester Grønn roper på regjeringen: Veksthusene rammet av kraftig kostnadsvekst

Gartneribransjen i Norge er under sterkt press grunnet eksplosiv økning både i energi- og gjødselkostander. Ønsker vi oss en norsk julestjerne på bordet eller en god tomat fra et nærliggende gartneri, må regjeringen snart komme på banen, melder Mester Grønn.

Publisert

Strømprisen er fem ganger høyere i dag enn for ett år siden. I tillegg har gjødsel- og gasspriser fulgt strømprisene, mens transport, pakkemateriale, jord, potter osv. både er utfordrende å få levert og har hatt en betydelig prisøkning.

Selv om det i mange år har vært fokus på energisparende tiltak, koster det store summer å varme opp et glasshus med strømpriser på det nivået vi har sett i høst og forventer for vinteren. Planter trenger ekstra lys og varme i vinterhalvåret for å kunne vokse, enten det er tomatplanter eller julestjerner.

Mange gartnerier står nå i en særdeles vanskelig situasjon. Konsekvensen av de store, mest sannsynlig midlertidige, økningene i strømpris, er en meget presset likviditet i gartneriene. Samtidig begrenser konkurransen mot dagligvare og aktører som ikke lever av å selge blomster primært, hvor mye blomsterbransjen kan øke prisene. Resultatet av dette er uvisst, men uten en form for hjelp, vil mange ikke overleve 2022.

– Dessverre ser det ut til at landbruksdepartementet ikke ser alvoret i situasjonen, da de så langt ikke har svart på henvendelser fra bransjen eller foretatt seg noe. Norske gartnerier kan ikke leve med et kostnadsnivå som ikke er i harmoni med sine utenlandske kollegaer. Det kan ikke være sånn at vi neste år må leve på spanske tomater og ha danske julestjerner på bordet fordi norske avgifter gjør norske produkter prismessig helt uinteressante for forbrukeren, sier adm.dir. i Mester Grønn, Erling Ølstad.

For å avhjelpe situasjonen endrer nå Mester Grønn sine betalingsrutiner umiddelbart, og gartneriene vil få sitt oppgjør allerede 2-3 dager etter levering.

– I tillegg forhandler vi også om prisjusteringer vedrørende all vinterproduksjon, og vi må bare forvente at blomster vil koste mer i 2022. Så får vi håpe at regjeringen nå kommer på banen. Norske gartnerier kan ikke vente til jordbruksoppgjøret til våren. Da vil det være mørkt i mange drivhus, sier Ølstad.

Powered by Labrador CMS