Forbrukertilliten på nivå med finanskrisen

Forbrukertillitsindeksen faller dramatisk. Marsmålingen fra Opinion viser at forbrukertilliten er på minus 10,4 poeng. Kun én gang tidligere har den vært lavere.

Publisert

Bakgrunn

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar 2020 erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise har den norske regjeringen og helsemyndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. 12. mars kom regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. 13. mars la regjeringen fram de første strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Helgen 14.-15. mars forhandlet finanskomitéen og de parlamentariske lederne på Stortinget fram en krisepakke. Mandag morgen 16. mars ble partiene på Stortinget enige. Målingen er gjennomført i perioden 10.-15. mars.

I februar lå indeksen på minus 2,6. Målingen er tatt opp i et landsrepresentativt utvalg den uken de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid ble i innført.

– Kun én gang tidligere i tidsserien vår fra 2007 har tillitsindeksen vært lavere, og det var under finanskrisen i september 2008. Indeksen har aldri falt så mye på en måned som den har gjort nå i mars, og det skjer i en tidlig fase av koronakrisen, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion. Vi kan forvente ytterligere fall i forbrukertilliten i april-målingen, etter hvert som alvoret og konsekvensene for den enkelte stadig viser seg og synker inn.

Nest laveste måling noensinne.
Nest laveste måling noensinne.

– Med unntak av indikatoren for egen økonomi nå, er det et markant og dels dramatisk fall for de andre indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen, sier Henrik Høidahl i Opinion. Til grunn for den internasjonalt anerkjente forbrukertillitsindeksen ligger de fire indikatorene tillit til egen økonomi nå, egen økonomi om 12 måneder og landets økonomi om 12 måneder, samt sannsynlighet for kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

– Det kan legges til at vi må tilbake til oljekrisen i 2015-16 for å finne flere som tror at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder, sier Høidahl.

Powered by Labrador CMS