Ill. foto. Kraftig byks i forbrukertilliten.
Ill. foto. Kraftig byks i forbrukertilliten.

Lettelser i restriksjonene sendte forbrukertilliten oppover i mai

Forbukertilliten har aldri økt så mye fra en måned til en annen.

Henrik Høidahl
Henrik Høidahl

De siste ukene har det vært stemningsskifter i befolkningen i takt med lettelser i restriksjonene som ble innført for å hindre spredningen av koronaviruset. Forbrukertillitsindeksen (CCI) øker markant fra april til mai, fra minus 13,3 poeng til minus 4,4 poeng, viser den siste tillitsmålingen fra Opinion. Dette er den sterkeste økningen i forbrukertilliten fra en måned til annen som er målt i tidsserien fra 2007.

CCI falt dramatisk fra februar til mars, til sitt nest laveste nivå i tidsserien. Indeksen hadde aldri falt så mye på en måned som den gjorde da. I april falt CCI ytterligere, fra minus 10,4 poeng i mars til minus 13,3 poeng, og var med det på sitt laveste nivå i tidsserien. Målingen i mai byr på lyspunkter.

– Alle de fire indikatorene som utgjør CCI øker signifikant fra april til mai, og aller sterkest er økningen for tilliten til landets økonomi om tolv måneder, etterfulgt av sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder om tolv måneder, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

– Tilliten til egen økonomi om tolv måneder går fra negativ til positiv i mai, det vil si at det nå er flere som tror at egen økonomi vil være bedre enn dårligere om tolv måneder 25 prosent i det landsrepresentative utvalget oppgir at de tror at husholdningens økonomiske situasjon vil være litt eller mye bedre om tolv måneder, sammenlignet med i dag, mot 16 prosent i april, mens 19 prosent tror den vil være litt eller mye dårligere, mot 25 prosent i april.

– Den positive endringen for CCI indikatorene bidrar også til at den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av bil, bolig, større forbruksvarer og oppussing kommende tolv måneder øker markant i mai. I april var kjøpsindeksen lavere enn den var både under finanskrisen og i den ganske lange perioden etter oljeprisfallet i juni 2014, avslutter Henrik Høidahl.

Powered by Labrador CMS