Ill. foto
Ill. foto

Koronakrisen sender forbrukertilliten til rekordlavt nivå

CCI og kjøpsindeksen på sitt laveste i tidsserien fra 2007.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) fortsetter å falle, fra minus 10,4 poeng i mars til minus 13,3 poeng i april, viser den siste tillitsmålingen til Opinion. CCI er med det på sitt laveste nivå i Opinions tidsserie fra 2007. CCI falt dramatisk fra februar til mars, til sitt nest laveste nivå i tidsserien. Indeksen hadde aldri falt så mye på en måned som den gjorde da. Marsmålingen ble gjennomført den uken de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid ble innført.

Nytt bunnivå siden målingen av CCI startet.
Nytt bunnivå siden målingen av CCI startet.

– I april er det fremfor alt de to indikatorene egen økonomi nå sammenlignet med for ett år siden og sannsynlighet for kjøp av større forbruksvarer som faller markant, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

– Nå som omfanget og konsekvensene av koronakrisen har sunket inn i befolkningen, er det indikatoren knyttet til egen økonomi nå som faller aller mest. Kun tre ganger tidligere, under finanskrisen i 2008, har denne indikatoren vært lavere enn den er nå, opplyser Henrik Høidahl.

– Indeksen for troen på egen økonomi om 12 måneder faller også i april. Den er dermed negativ for andre måned på rad. Kun tre ganger i tidsserien har det vært flere pessimister enn optimister. Indikatoren hadde i mars ikke vært negativ siden september 2008, sier Høidahl.

– I april ser vi også at den såkalte kjøpsindeksen faller markant. Den sier noe om sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder. I mars falt indeksen moderat, men i april registreres «koronaeffekten» for alvor, og nedgangen er statistisk signifikant. Kjøpsindeksen er nå lavere enn den var under finanskrisen i 2008 og i den lange perioden etter oljeprisfallet i juni 2014, sier Henrik Høidahl i Opinion.

Powered by Labrador CMS