Forbrukertillit

Forbrukertilliten holder seg lav

Indikatoren egen økonomi nå er på et historisk lavt nivå.

Publisert

Årets første forbrukertillitsindeks (CCI) viser at forbrukertilliten ligger på omtrent samme lave nivå som i november og desember. I januar er CCI på minus 27,6 poeng, ifølge januar-målingen til Opinion. Det historiske bunnpunktet ble målt i oktober i fjor, da CCI var på minus 32,0 poeng. Nå har CCI vært negativ i 15 målinger på rad, siden november 2021.

- Husholdningenes økonomi er satt under press. Indikatoren egen økonomi i dag, sammenlignet med for ett år siden, faller markant fra desember og er på et historisk lavt nivå. Mange opplever at økte rentekostnader, høyere strømregninger og prisvekst på varer og tjenester påvirker kjøpekraften, privatøkonomien og mulighetene til å spare, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

64 % oppgir at husholdningens økonomi er litt eller mye dårligere i dag, sammenlignet med for ett år siden. I januar i fjor var andelen 33 %. Den store endringen sier mye om det dramatiske året vi har lagt bak oss og at mange merker konsekvensene av det, legger Høidahl til.

Forventningene til egen økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, faller også fra desember til januar. Fallet ser vi i sammenheng med høyere boliglånsrenter og den markante prisveksten de siste månedene, og at økte renteutgifter og inflasjon vil påvirke nordmenns økonomi også i 2023.

- Indikatoren som sier noe om forventninger til landets økonomi om 12 måneder er fortsatt lav historisk sett, men sammenlignet med tidligere kriser har det blitt betydelig flere som bekymrer seg for privatøkonomien. Troen på landets økonomi om 12 måneder får enda et lite oppsving i januar. Den er nå på sitt høyeste siden april i fjor. Mange registrerer nok at Norges statsfinanser er sterke, at aktiviteten i norsk økonomi er høy og at arbeidsledigheten fortsatt er lav, sier Høidahl.

Powered by Labrador CMS