Forbrukertilliten fortsetter å falle

Tilliten til landets økonomi er svekket i desember.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 4,9 poeng i desember, mot minus 3,7 poeng i november, viser den siste tillitsmålingen til Opinion i 2019. CCI er 1,3 poeng lavere enn for ett år siden, og den ligger 1,9 poeng under gjennomsnittet av målingene som er gjennomført i år. Fjerde kvartal er kvartalet i år med den klart laveste CCI, og som i fjor er CCI svakere i andre enn i første halvår.

– Tre av de fire indikatorene som til sammen utgjør forbrukertillitsindeksen faller i desember, to av dem markant. Indeksen for husholdningens økonomiske situasjon i dag, sammenlignet med for 12 måneder siden, er negativ for første gang i år, noe som indikerer at det er svakt flere som oppgir at husholdningens økonomiske situasjon er dårligere enn bedre i dag enn for 12 måneder siden, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

– «Trøsten» er at det er flere som tror at husholdningens økonomi vil være bedre enn dårligere om ett år. Indeksen for tilliten til landets økonomi om 12 måneder har på sin side hatt en fallende tendens siden sommeren 2018, og er negativ for 18. måned på rad, sier Henrik Høidahl i Opinion.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) la 9. desember fram sin årlige rapport om den økonomiske situasjonen i Norge. De ser flere trusler mot norsk velstand og økonomi, blant annet svekket yrkesdeltakelse, lav produktivitetsvekst og relativt høye arbeidskostnader.

Powered by Labrador CMS