Ill. foto fra Sandvika Storsenter: Nils Vanebo

Stabil forbrukertillit siste tre måneder

Det er stabil forbrukertillit siste tre måneder etter fall i juni, ifølge den ferske Consumer Confidence Index (CCI) fra Opinion og graf som viser CCI-utviklingen fra 2007.

Publisert

Tilliten til landets økonomi har falt gjennom sommeren, fremgår det av rapporten publisert i august:

  • For første gang siden desember i fjor var indikatoren knyttet til folks tro på landets økonomi negativ i juli, og tilliten faller ytterligere i august. Det vil si at det er flere som tror at landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder.
  • Troen på det norske arbeidsmarkedet er derimot god, og selv om optimismen har avtatt noe de siste månedene, er det fortsatt flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om 12 måneder.
  • Mange opplever også at egen økonomi er god, og det er flere som tror at privatøkonomien vil være bedre enn dårligere om 12 måneder.

Om forbrukertillitsindeksen (CCI)

  • CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.
  • Undersøkelsen gjennomføres månedlig, feltperioden for augustmålingen er 14. – 20. august.
  • Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer, 18 år og eldre).
  • Consumer Confidence Index (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land.

 

Powered by Labrador CMS