Detaljhandelen til Felleskjøpet utvikler seg positivt, særlig Granngården i Sverige.

15 prosent vekst for Felleskjøpets detaljhandel

Felleskjøpet ligger godt foran fjoråret, delvis grunnet vekst for butikkene i Sverige og Norge.

Felleskjøpets detaljhandelsvirksomhet har hatt solid fremgang de siste månedene, og spesielt Granngården i Sverige har levert gode resultater. Butikkene i Sverige og Norge har i perioden hatt en omsetning på 3,1 milliarder kroner, noe som er en økning på 15 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

Terje Johansen er konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

– Våre butikker i både Norge og Sverige har opplevd god fremgang første halvår 2020. Granngården har satt besøks- og omsetningsrekorder flere måneder på rad denne våren, og nettsalget i begge land har mer enn doblet seg. Økningen vi ser i vår detaljhandelsvirksomhet er delvis relatert til korona-situasjonen hvor mange nå ønsker å plante og dyrke mer i egen hage, men er også et resultat av solid butikkdrift over tid, sier Terje Johansen, konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Den nordiske satsningen innen frø, jord og tilbehørsprodukter i hagemarkedet gjennom Nelson Garden og Nordic Garden utvikler seg positivt. Selskapene har bedret resultatet med over 60 prosent sammenlignet med 2019.

Godt foran fjoråret

Konsernets omsetning øker med 659,3 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019 og endte på 9,1 milliarder kroner for første halvår. Økningen kommer i stor grad fra detaljhandel, kornhandel og datterselskaper. Effekter av forbedringsprogram og god kostnadskontroll bidrar i tillegg til bedring i driftsresultatet, som øker fra 371,2 millioner kroner første halvår 2019 til 535,5 millioner kroner første halvår 2020.

Konsernets resultat før skatt på 381,7 millioner kroner for første halvår 2020 er 74,5 millioner kroner høyere enn på samme tid i 2019. Økningen kommer til tross for at kronesvekkelsen har påvirket resultatet negativt med 55,8 millioner kroner i første halvår.

– Felleskjøpet legger et solid første halvår bak seg og vi ser resultatfremgang innen de fleste av konsernets forretningsområder. Selv om negative valutaeffekter trekker resultat før skatt ned, ligger vi godt foran fjoråret. Dette viser at vår underliggende drift er betydelig bedret, sier Johansen.

Powered by Labrador CMS