Resultatene som en Fargerike-butikk oppnår avhenger av blant annet produktutvalg, priser, kampanjer, butikklayout, produktplassering, utvalg og kampanjetorg lokalt. For å hjelpe butikkledelsen til å treffe målrettede og målbare beslutninger har de fått BI-verktøyet Seebrite. Alle fotos: Fargerike
Resultatene som en Fargerike-butikk oppnår avhenger av blant annet produktutvalg, priser, kampanjer, butikklayout, produktplassering, utvalg og kampanjetorg lokalt. For å hjelpe butikkledelsen til å treffe målrettede og målbare beslutninger har de fått BI-verktøyet Seebrite. Alle fotos: Fargerike

Fargerike pirrer nysgjerrigheten til butikksjefene

Fargerike fokuserer mer på sluttresultat og god rådgivning enn på produkter og råvarer. Da blir budskap, produktpresentasjoner og tiltak-resultat-sammenhenger sammensatte. Seebrite fra September BI viser hvilke beslutninger som fungerer også i Mal Proff og Farveringen som er to andre enheter i Malorama-konsernet.

Publisert

Av: Christian Sømme, Viis

– Vi må kunne se om vi treffer planken eller ikke, sier Christopher Honningsvåg. Han er leder for kjedesystem og forretningsanalyse i Fargerike.

Fargerike er Norges største fargehandelskjede og legger vekt på å veilede kundene gjennom fagkunnskap og estetisk kompetanse.

Enkelt BI-verktøy

– Når vi snakker om å treffe planken her hos oss, så er det en sammensatt oppgave. Resultatene avhenger av veldig mange faktorer. Produktutvalg, priser og kampanjer er noen av disse. Men, det handler også om forhold som butikklayout, produktplassering, utvalg og kampanjetorg lokalt. For å hjelpe butikkledelsen til å ta målrettede og målbare beslutninger i denne egentlig ganske komplekse virkeligheten har vi plassert et enkelt BI-verktøy i hendene deres, sier Honningsvåg.

Med «enkelt» tenker han på selve bruken av verktøyet. Uten at verken kjedeledelsen i Fargerike eller butikkledere behøver å vie det en tanke, er totalløsningen lagt opp med en datakube som knapt uten tidsforsinkelse blir matet med data fra mange ulike forretningssystemer.

Alle disse dataene får brukerne tilgang på via en Seebrite-klient for nettleser eller smarttelefon. Klienten heter internt «LOS», er designet i samsvar med Fargerikes designhåndbok og fremstår derfor helt som en del av kjedens eget øko-system. Bruken er rolle-basert, slik at hva hver bruker får se varierer ut i fra vedkommendes oppgaver og behov i virksomheten.

– Verktøyet ble populært veldig raskt og vi har i kjeden beveget oss raskt med databruken. Før vi hadde felles kjedesystem, fikk butikkene sammenlignbare data to-tre ganger i året. Nå får de sammenlignbare data hvert kvarter. Hele veien i kjeden kan vi ta beslutninger på bakgrunn av et robust faktagrunnlag, enten det gjelder kategori, vareutvalg og sortimentsstyring, sier han.

– Først syns folk det var «nice to have» et BI-system. Nå som de kjenner mulighetene, har mange faktisk fått litt dilla. For meg som forretningsanalytiker er opplevelsen av dette litt magisk, sier Christopher Honningsvåg i Fargerike.
– Først syns folk det var «nice to have» et BI-system. Nå som de kjenner mulighetene, har mange faktisk fått litt dilla. For meg som forretningsanalytiker er opplevelsen av dette litt magisk, sier Christopher Honningsvåg i Fargerike.

– For eksempel kan vi i kjedeledelsen ta inn nye produkter, teste hvordan de understøtter vårt verdiforslag og gjøre sortiments- og kategoriendringer ut i fra dette.

Medlemskjede

Fargerike leverer det meste som kundene trenger for å få det fint hjemme inkludert gulv, maling, solavskjerming og tekstiler.

– Ingen drømmer om 10 liter maling og pensel, men heller om å få et vakkert soverom. Det er dette vi leverer og vi ønsker å skille oss fra konkurrentene for eksempel med hjemmebesøk av interiørkonsulenter, forklarer Honningsvåg.

Kjeden har ca. 115 butikker som retter seg mot forbrukere. Mal Proff-kjeden er rettet mot proffsegmentet med ca. 15 lokasjoner i de store byene i tillegg til et 30-talls shop-in-shop lokasjoner i Fargerike-butikkene.

Fargerike-kjeden er en medlemskjede. En håndfull er eid av Malorama-konsernet, mens hovedtyngden av butikkene er selvstendige aksjeselskap hvorav mange også er aksjeeiere i konsernet. Modellen har bidratt til både en stabil butikkmasse og en nær relasjon mellom butikkene og kjedeledelsen.

– Vår oppgave ved kjedekontoret til Fargerike er å være en servicefunksjon. Vår dagsorden er den samlede for alle butikkene. Det handler om å få ut fordelene ved at vi står sammen overfor ulike leverandører for å sikre oss gode volumer og priser, samt gjøre strategiske veivalg som er til det beste for alle. Business intelligence (BI)-satsingen er et element i dette.

Komme til kjernen

Nå møter butikksjefene og andre nøkkelmedarbeidere i kjeden hverdagen med smarttelefon med BI i hånd. Honningsvåg forteller at BI-systemet gir mange svar. Noen viktige KPI-er kommer opp på forsiden. Brukerne kan dessuten studere ulike varekategorier og drille seg ned til den minste artikkel. Gulv og maling er de to største kategoriene og har fått sine egne dashboards/forsider.

– Det er en måte å komme til kjernen av de fleste problemstillinger på, forklarer han, – uten at du må ha noen form for BI- eller datakompetanse. Dette er selvbetjent, vi sender altså ikke ut mailer til butikkene med rapporter og regneark.

Noe å tenke på

Ingen drømmer om 10 liter maling og pensel, men om å få et vakkert soverom. Derfor tilbyr Fargerike hjemmebesøk av interiørkonsulenter.
Ingen drømmer om 10 liter maling og pensel, men om å få et vakkert soverom. Derfor tilbyr Fargerike hjemmebesøk av interiørkonsulenter.

Noe av tanken er faktisk ikke å presentere alt for mange ferdige rapporter. Han forklarer at i det øyeblikk man sender ut noe ferdig, så tar man også en beslutning av hva det viktigste er. Men, i butikkmangfoldet til Fargerike varierer dette mye. Kanskje har noen veldig godt kontroll på kategorien gulv, men ønsker å følge opp maling tettere. Andre kan dessuten ha vidt forskjellige mål for måneden, kvartalet eller året.

I en slik situasjon blir det lett feil med samme innhold for alle i rapporter og på dashboards – i ytterste forstand vil likt innhold skape risiko for feilnavigasjon.

– Faktisk vil vi gi folk noe å tenke på. Hva er det som driver salget akkurat hos dem? Dette kan være på overordnet plan hvor omsetning per kunde går opp og antall kunder ned, og hvor da å få inn flere kunder må stå i fokus. Det kan naturligvis også være på kampanjevarer, enkeltprodukter, merkevarer og annet. Vi vil at BI skal pirre nysgjerrigheten og gjøre det spennende å jobbe med utvikling og kremmerskap.

Fra at systemet var nytt og «nice to have», har Seebrite blitt et kjernesystem med brukere som ivrer etter ny funksjonalitet.

Butikksjefene sparrer på faktagrunnlag

– Folk har et helt annet forhold til tallene sine etter at vi fikk dette verktøyet. En artig bi-effekt på kjedesamlinger, er en riktig god, kremmeraktig atmosfære hvor butikklederne er ekstra verdifulle sparringspartner for hverandre. Nå ser vi at de byttelåner smarttelefoner og har fine, utviklende dialoger om hva som ligger bak resultatene. Fra mitt ståsted er det helt magisk, sier han.

Sammen med Driw leverer September BI også BI-løsning til Farveringen. Farveringen er grossistleddet i konsernet og har mange eksterne kunder for eksempel byggevarekjeder. BI-løsningen er rettet inn mot de som jobber med innkjøp, kategori og økonomi i Malorama. Videre kan leverandører og kunder følge med på hva som er på lager og selges videre til butikker og håndverkere.

Powered by Labrador CMS