Europris samarbeider med ITX for å bli bedre på kundeservice.
Europris samarbeider med ITX for å bli bedre på kundeservice.

Europris investerer – vil bli bedre på nett og kundeservice

Europris investerer i en ny kundesenterløsning fra ITX for å samle kommunikasjon på tvers av telefoni, e-post, sosiale medier og SMS.

Sammen med ITX har Europris innledet et prosjekt for å effektivisere og forbedre kundeservicen. Med verktøy som live-shopping og support samt enkel måling av kundetilfredshet skal de bygge fremtidens kundesenter.

– Nå får vi et system for alle henvendelser som også inkluderer telefoni, noe vi har savnet i tidligere løsning, sier Siv Kari Nebb Nybøle, Leder IT-Service i Europris.

Hun er prosjektleder for implementering av ITX Kontaktsenterløsning hos Europris. Ovennevnte vil utgjøre fase én. I fase to får de også en løsning for å kunne koble sammen alle butikkene med det sentrale kundesenteret.

– Dette vil gi våre kunder en god opplevelse ved at Europris føles som ett for kunden. At vi får telefoni i kundesenterløsningen gjør oss mindre personavhengige ved at all kommunikasjon loggføres på ett sted, sier Nybøle.

Ansatte vil kunne svare på alle kundens henvendelser på en effektiv og systematisk måte.

– Ikke nok med det, vi bygger også et skreddersydd dashboard for enkelt å kunne hente ut og vise relevante data fra vårt kjernesystem når kunden tar kontakt, fortsetter Nybøle.

Det skal bli tidsbesparende og enkelt for kundeservice-agentene.

Europris legger vekt på at ITX er en norsk aktør som kan drifte, forvalte og utvikle løsningen tett sammen med dem.

Anna Kristensen har drevet prosessen for ITX og gleder seg til samarbeidet. Hun legger ikke skjul på at de er veldig stolte over å tiltrekke seg en av Norges største aktører innenfor varehandel.

– Dette er et oppdrag vi selvfølgelig skal forvalte meget godt, slik vi gjør med alle våre kunder, avslutter Kristensen. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS