På samme lag: F.v. Kim Kåsene, daglig leder i Lettbutikk, styreleder Tom Hauge og Espen Slyngstad, styreleder i Easy2You Technology.
På samme lag: F.v. Kim Kåsene, daglig leder i Lettbutikk, styreleder Tom Hauge og Espen Slyngstad, styreleder i Easy2You Technology.

Lettbutikk kjøper opp Easy2You Technology

Lettbutikk har kjøpt opp teknologiselskapet Easy2You Technology. Oppkjøpet skal forsterke satsningen både nasjonalt og internasjonalt.

Publisert

Fakta om Lettbutikk

Lettbutikk AS er et 3PL- og e-commerce fulfillment-selskap som ble etablert av gründerne Kim Kåsene og Tommy Bjørbæk i 2015.

Selskapet har i dag over 500 nettbutikker som kunder.

Hovedkontoret til Lettbutikk ligger på Helsfyr i Oslo, og selskapet har p.t. lager på Alnabru og Årnes.

Easy2You Technology vil bli videreført som et selvstendig softwarehus under Lettbutikk.

Tidligere i år kom Karbon Invest AS inn som medeier i Lettbutikk. Nå kommer eierne av Easy2You inn på eiersiden ved at oppgjøret for salget skjer i form av Lettbutikk-aksjer. Nåværende eiere i Easy2You Technology vil få en eierpost tilsvarende 19 prosent av aksjene i Lettbutikk. Blant de nye eierne i Lettbutikk er Knut Flakk, Eric Johansson og Leif Arne Langøy.

Kim Kåsene, adm. dir. i Lettbutikk, uttaler:

– Teknologien til Easy2You Technology vil gjøre Lettbutikk unike på områder som fortolling av varer, import og frakt – både innenlands og internasjonalt. Etter oppkjøpet vil Lettbutikk utvikle og levere løsninger og tjenester som er skreddersydd for nettbutikkenes lager- og logistikkbehov, samt på innkjøpsområdet for frakt fra lager til sluttkunde. Ved å tilby denne teknologien, vil vi også bli mindre leverandøravhengige. Summen av dette vil gi Lettbutikk mer tyngde i vår internasjonale satsing.

Skreddersydd teknologi

Fokuset til Easy2You Technology er automatisering, forenkling og dataanalyse. Kundene får gjennom dette et system som samler alle logistikk- og distribusjonsbehov på ett sted. Dette skal gjøre det enklere for kundene å bestille logistikkoppdrag, følge opp varestrømmer, estimere og forutse ledetid, samt ha generell oppfølging og full innsikt gjennom dataanalyse og eget CO2-regnskap. Løsningen er fleksibel og tilbys enten via egen webportal, eller gjennom full integrasjon i ERP-system.

Ved å samle alle kundenes transporttjenester på en plattform, skal teknologien bidra til økt kapasitetsutnyttelse hos leverandørene.

– Samme visjon

Espen Slyngstad, styreleder i Easy2You Technology, uttaler:

– Dette er en transaksjon som vi er svært fornøyde med, fordi den gir vår teknologisatsing en industriell base gjennom Lettbutikk AS. Vi får nå også mulighet til å videreutvikle og skalere oss ytterligere som softwareselskap ved å kunne dra veksler på all kompetansen i Karbon Invest sitt økosystem, sier

Slyngstad tiltrer som daglig leder i selskapet etter at transaksjonen er sluttført.

– Easy2You Technology vil samtidig utfylle Lettbutikk sin verdikjede ved å gi selskapet en teknologiplattform for sin videre nasjonale og internasjonale satsing. I tillegg til å komplettere hverandre, er Lettbutikk og Easy2You Technology bygget på den samme visjonen om å gjøre det enklere for våre kunder å fokusere på sine kjerneoppgaver. Vi mener at oppkjøpet har god industriell logikk, og vil bidra til å akselerere hverandres vekstplaner, sier Slyngstad.

Skal bygge nytt lager

– Easy2You Technology har allerede en rekke unike tjenester som vi nå vil rulle ut for våre kunder, med tanke på import og eksport av netthandelsprodukter. Vi jobber også med å utvikle enda flere gode løsninger for å kunne operere smidig på tvers av landegrensene. På denne måten vil vi i enda større grad hjelpe norske nettbutikker til å eksportere varene deres ut av landet, og utenlandske aktører inn til Norge. Dette vil bli vår store styrke fremover, understreker Kim Kåsene.

Han legger til at Lettbutikk planlegger å etablere et stort, høyteknologisk lager rett utenfor Oslo. Det skal bli neste generasjons netthandelslager som skal gjøre Lettbutikk til en totalleverandør både for selskapets tradisjonelle SMB-kunder og for større netthandelsaktører.

Teknologien til Easy2You Technology skal bidra til den nye lagersatsningen med å styrke kundenes konkurransedyktighet og leveransetiden til sluttkundene.

Powered by Labrador CMS