Trine Johannessen, KMPG
– Se langt framover og tenk helhetlig når du bygger plattform, er det tydelige rådet fra Trine Johannessen i KPMG.

ERP for retailere: – Tenk helhetlig og se langt framover

Etter å ha anskaffet delløsninger på IT over tid har mange retailere endt opp med såkalt spagetti-arkitektur. For å komme seg ut av en slik floke kreves langsiktig og helhetlig tankegang, samt investeringsvilje.

Publisert

Trine Johannessen leder teamet i KPMG som bistår med implementering av Microsoft sine forretningsløsninger. Hun har jobbet med ERP- og CRM-løsninger i mer enn 25 år i flere bransjer, men de siste årene i hovedsak innen retail. Teamet hun leder har levert løsninger basert på Microsoft Dynamics' portefølje som dekker de fleste prosesser innenfor retail.

KPMG bistår sine retailkunder med hvordan de skal tenke for å få på plass en velfungerende IT-plattform i en tid hvor kravene fra både kunder og ansatte har endret seg.

Trine Johannessen understreker det hun mener er den viktigste faktoren:

5 faktorer for å lykkes med plattform

 1. Test

2. Opplæring

3. Integrasjoner

4. Masterdata

5. Ende-til-ende prosesser

– Se langt framover og tenk helhetlig når du bygger plattform.

De fire P'ene med nytt innhold

De fire P'ene har klassisk stått for product, price, place og promotion, men står nå for people, planet, profit og purpose. Johannessen mener at retailerne må spørre seg om hvordan teknologien deres er bygget opp rundt dette.

– Tidligere har IT-løsninger hatt produktet i sentrum, men nå settes kunden i sentrum. Forbrukerne stiller nye krav, og det samme gjør butikkansatte, sier hun.

Johannessen viser til debatten rundt selvbetjente kasser. Vil kundene ha disse? Det er omdiskutert. I pandemien endret kravene seg raskt, f eks krav til klikk & hent-løsninger som måtte på plass raskt.

Helhetlig: Unified commerce

– Retailere er jo kremmere og vil ha løsninger som gir god verdi for pengene, sier Johannessen.

Unified commerce er det ultimate målet, men for mange retailere er dette et meget stort steg.

Johannessen forteller at retailere må unngå å ha siloer slik det i sin tid ble da alle skulle ha opp nettbutikker. Det ble nærmest et konkurranseforhold mellom de fysiske butikkene og nettbutikkene.

– Nå vil kundene følge de fysiske butikkene fra nett. Eller motsatt hvor kunden begynner i butikk og går over til nettbutikken. Å følge kunden krever at du har tilgang til de samme dataene, uansett hvilken kanal kunden har handlet i, påpeker Johannessen.

Mange retailere har endt opp med en spagetti-arkitektur med flere løsninger som dekker ulike behov.

– De som ikke har tenkt helhetlig fra starten, har gjerne investert i nye delsystemer med tiden, påpeker Johannessen.

Kanskje har ingen av investeringene i delløsninger vært særlig kostbare, men i sum kan lisenskostnadene etter hvert ha blitt betydelige.

– Man sier at man har en fungerende omni-løsning med data fra flere kanaler. Man mener at man har full kontroll på dataene, men så er det kanskje ikke tilfelle likevel, forteller Johannessen.

Kanskje brukes mye tid internt for å sikre at kunden opplever at de blir ivaretatt om hovedkontoret ikke har en helhetlig IT-løsning.

Trine Johannessen peker på to hovedmodeller for arkitektur. Enten en felles datamodell hvor man har kontroll på sine masterdata, eller en integrasjonsplattform som sikrer at man kan bytte ut én og én løsning og likevel har tilgang til de samme dataene.

– Man må begynne med å ha fokus på ende-til-ende prosessene, sikre masterdataene og vurdere en integrasjonsplattform. Og ikke minst når man går i gang med nye løsninger å ha fokus på opplæring og test, understreker hun.

Må få med seg hele organisasjonen

­ Å bytte system er et stort sprang og en betydelig investering for en retailer.

– Hva er de største bøygene?

– En av dem å få med seg hele organisasjonen når man skal tenke helhetlig. Kanskje er ikke alle modne til å tenke ende-til-ende. Man sitter i butikkleddet, på hovedkontoret, eller kategori og innkjøp, på sentrallager eller på økonomi. Ikke alle vet hvordan det man selv gjør, påvirker andre, svarer Johannessen.

KPMG setter hele organisasjonen sammen for å få dem til å se ende-til-ende. Herunder planlegging ut mot butikk og fremskaffelse av tall som trengs for å gjøre god forecasting.

Investeringen i ny plattform kan være betydelig.

– Men det du sitter igjen med etterpå er så mye bedre at det kan gi rask tilbakebetaling, avslutter Trine Johannessen.

Full plattform

KPMG er Microsoft partner. Microsoft har løsningen Dynamics 365 for butikk, nettbutikk og mobile enheter. Det er en full plattform og har moduler for supply chain, finans og commerce.

KPMG er også rådgiver for kunder som ikke bruker Dynamics.

Powered by Labrador CMS