INNOVASJONSHJELPER: Siden 2009 har DOGA, her ved adm.dir. Tor Inge Hjemdal, delt ut 70 millioner kroner til 147 prosjekter. (Foto: DOGA)
INNOVASJONSHJELPER: Siden 2009 har DOGA, her ved adm.dir. Tor Inge Hjemdal, delt ut 70 millioner kroner til 147 prosjekter. (Foto: DOGA)

Innovasjonsstøtte for å kutte plastkorken

Emballasjeprodusenten Elopak mottar 600.000 kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) for å erstatte plastkorken på drikkekartonger.

Publisert

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

– Å vektlegge brukernes behov for å fremme innovasjon er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

‘Ett av de viktigste innovasjonsprogrammene’

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat. I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter.

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

Vil kutte ut plast i drikkekartong

Elopak skal sammen med Designit se på muligheter for å utvikle en miljøvennlig åpne/lukke-funksjon for drikkekartonger. De ønsker å minimere bruk av plast ved å se på mulige erstattere for plastkorken.

600.000 kroner i DIP-støtte

Et spørsmål som skal utredes er om forbrukere er villige til å betale mer eller ofre litt bekvemmelighet til fordel for en mer miljøvennlig løsning. Innsikten skal brukes for å skape bærekraftige og engasjerende konsepter som er basert på faktiske brukerbehov. Prosjektet mottar 600.000 kroner i DIP-støtte.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS