Ill. foto: Posten

Kraftig fall i postvolum: – Må bli færre omdelingsdager

Posten foreslår omdeling bare annenhver dag fra 2020. Volumet falt hele 15,5 prosent i tredje kvartal.

Publisert

Posten Norges omsetning i 3. kvartal var 5,6 mrd kroner, en reduksjon på 2,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Både omsetningsfallet og resultatet må sees i lys av rekordhøyt og tiltagende fall i brevvolumene. For 3. kvartal 2018 var nedgangen i postvolumene på 15,5 prosent.

– Jeg forventer at forslaget til endringer i postloven blir lagt frem og behandlet i Stortinget i høst. Det er nødvendig for at vi skal få tilstrekkelig tid til å legge om til postomdeling annenhver dag fra 2020. Alternativt vil statens betaling for kjøp av ulønnsomme leveringspliktige posttjenester fortsette å øke. Færre faste omdelingsdager er ikke til hinder for gode løsninger for post og netthandelspakker også i fremtiden, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. Og legger til:

– Markedsutviklingen presser frem behovet for videre omstillinger av postnettet. Hver husstand mottar kun tre adresserte brevsendinger i uken. Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling. For aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger.

Tone Wille er konsernsjef i Posten Norge. Foto: Thomas Brun/Posten.

Logistikksegmentet

Logistikksegmentet økte omsetningen med 451 mill. kroner til 12 604 mill. kroner hittil i 2018. Organisk vekst var 4,9 prosent. Justert driftsresultat for segment Logistikk var 87 mill. kroner i 3. kvartal, 10 mill. kroner bedre enn samme periode i 2017. Resultatet var preget av en svak start på året, hovedsakelig som følge av ekstra ressursbruk ved innkjøring av ny terminalstruktur.

– Det er gledelig at vi i 3. kvartal nå kan begynne å se effekter av de varslede effektiviseringstiltakene på flere områder, og at justert resultat for logistikksegmentet er bedre enn samme kvartal i fjor. Det samlede resultatet for logistikkområdet er imidlertid fortsatt ikke på tilfredsstillende nivå, og arbeidet med forbedringstiltak fortsetter, sier Wille.

Det norske pakke- og godsnettverket er i en omfattende omleggingsprosess som vil pågå frem til 2020.

Postsegmentet

Omsetningen hittil i år ble redusert med 979 mill. kroner sammenlignet med 2017, til 5 986 mill. kroner. Hovedårsakene var volumnedgang, salg av Bring Citymail Sweden og inntektsreduksjon som følge av innføring av én adressert brevstrøm fra 1. januar 2018.

I 3. kvartal var 91,5 prosent av adressert post fremme innen to dager, godt over kravet på 85 prosent. Hittil i år var andelen brevpost fremme innen to dager på 90,3 prosent.

Powered by Labrador CMS