FREJA Transport & Logistics skal distribuere CoVID-19-vaksiner til bydeler, fastlegekontorer, klinikker og apotek over hele Oslo.

Vaksineleveringen i Oslo styrkes

Oslo kommune, Helseetaten, har inngått en avtale med FREJA Transport & Logistics AS om distribusjon av CoVID-19-vaksiner til bydeler, fastlegekontorer, klinikker og apotek over hele byen.

Helseetaten er tildelt det overordnede operasjonelle ansvar for håndtering av CoVID-19 på vegne av Oslo kommune. I dette ligger etablering av testsentre, smittesporing og vaksinasjon samt alle tilhørende prosedyrer. Dette benevnes TISK+V (testing, isolering, smittesporing og karantene + vaksinasjon).

Fokus på høy kvalitet

Oppdraget går ut på distribusjon av hasteleveranser med vaksiner som skal settes omgående etter levering. Dette krever kvalitet og punktlighet på alle områder, både faglig og når det gjelder materielt utstyr. FREJAs personell har formell kompetanse til å gjennomføre oppdraget. Farmasøytene hos både FREJA og Oslo kommune samarbeider tett for å sikre at alle krav oppfylles til minste detalj. For Oslo kommune har det vært viktig med en partner som har fullt fokus på produktsikkerhet og kvalitet ved henting, transport og levering av vaksinene og som kunne starte umiddelbart. FREJAs fleksibilitet og leveringsevne førte til at Oslo kommune kunne ta en rask beslutning.

FREJA vil levere vaksinene med sine godkjente distribusjonsbiler, med to GDP-opplærte sjåfører i hver bil, som vil sørge for at vaksinene kommer til vaksinasjonsstedene til avtalt tid. Deres team vil sammen følge opp de ukentlige bestillingene, med detaljerte ruteplaner, streng kontroll ved levering og daglig rapportering av blant annet transporttemperatur.

Forståelse for Helseetatens behov

Ifølge Leder for Infrastruktur, Drift og Logistikk i TISK+V i Helseetaten, Geir A Gundersen, er det mange gode grunner til at valget falt på FREJA Transport & Logistics AS:

– FREJA viser i sin besvarelse et høyt fokus på kvalitet og forståelse for hvordan de faglige og materielle kapabiliteter vil bli benyttet for å løse Helseetatens behov i oppdraget. FREJA utviser god forståelse for hvordan sikkerhet og håndtering av oppdraget kan gjøres for å sikre minst mulig avvik, samt håndtere de situasjoner som måtte oppstå. Vi ser fram til å samarbeide med FREJA.

Kjell-Arne Eloranta

– Vi er svært stolte over tilliten til FREJA og det å få bidra i en oppgave som er så viktig for samfunnet. Dette oppdraget passer meget godt inn i den øvrige satsingen vi gjør på legemiddelområdet for våre mange Pharma-kunder i Norge, sier Kjell-Arne Eloranta, Managing Director i FREJA Transport & Logistics AS.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS