Illustrasjonsfoto: Odd Henrik Vanebo

Svak nedgang i detaljhandelen

Omsetningen fra detaljhandelen ble i 3. termin 2019 redusert med 0.8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens engroshandelen økte med 1,9 prosent samme periode.

Publisert

Det ble omsatt for 87 883 millioner kroner i hele detaljhandelsnæringen 3. termin 2019 viser nye tall fra statistikken Omsetning i varehandel. Dette er en nedgang på 670 millioner sammenlignet med 3. termin i fjor. Til tross for en nedgang i omsetning for detaljhandelsnæringene totalt, har næring 47.9 «Detaljhandel utenom utsalgssted» økt med 421 millioner, som tilsvarer en økning på 10,8 prosent.

Omsetning i detaljhandelen, terminvis

Engroshandelen har økt med 1,9 prosent fra 3. termin 2018 til samme periode i år. Næring 46.7 «Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers» er den næringen som har hatt størst økning, på 6,4 %. Til tross for en økning i engrosnæringene totalt, ser vi en nedgang i næring 46.4 «Engroshandel med husholdningsvarer til personlig bruk». Omsetningen til denne næringen har blitt redusert med 5,2 prosent, som tilsvarer 1 317 millioner kroner.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS