Illustrasjonsfoto

Detaljhandel med klær falt kraftig i mars

Omsetningsvolumet i detaljhandelen var uendret fra februar til mars 2021, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra januar til februar. Det var betydelig nedgang i salg av klær, men oppgang for dagligvarebransjen.

Av Marie Skjeldås, SSB

Nye tall fra varehandelsindeksen viser ingen endring i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i mars. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien.

Nedgang for klesbransjen i mars

Omsetningsvolumet for detaljhandelen totalt var uendret fra februar til mars, men det var forskjeller mellom de ulike bransjene. Klesbutikkene stod for det største bidraget som trakk volumet i detaljhandelen ned i mars, etter en stor økning i denne bransjen i februar. Innføring av strenge smitteverntiltak i midten av mars, der blant annet ikke essensielle butikker i Viken måtte holde stengt, var medvirkende årsak til denne nedgangen. Det var også nedgang i salget av drivstoff i mars.

På den andre siden var det en oppgang i salg av dagligvarer som bidro til å trekke volumet i detaljhandelen opp, og var med på å gjøre at endringen totalt ble uendret i mars. Dagligvarebransjen hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum på 2,9 prosent fra februar til mars. I følge konsumprisindeksen gikk prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer ned med 0,6 prosent fra februar til mars 2021, som følge av blant annet påsketilbud på matvarer i mars.

Koronapandemien traff for alvor Norge i mars 2020. Ett år senere er kalenderjustert omsetningsvolum for detaljhandelen totalt 6,7 prosent høyere i mars 2021 enn i mars 2020. Netthandel er 41 prosent høyere i mars 2021 enn i samme måned i 2020 i kalenderjustert volum, mens for klesbutikkene er tallet opp hele 40 prosent etter svært lav omsetning for denne bransjen i mars 2020. Butikkhandel med klær var på sitt laveste nivå i kalenderjustert volum i mars 2020 siden begynnelsen av 2000-tallet.

Oppgang for eurosonen i februar mot liten nedgang i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en oppgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra januar til februar 2021 på 3,0 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en liten nedgang på 0,3 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 1,1 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en oppgang på hele 4,2 prosent.

Powered by Labrador CMS