Ill foto fra Kongssenteret

Liten nedgang for detaljhandelen i februar

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,3 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,1 prosent fra desember 2020 til januar 2021. Dagligvare og sportsutstyr bidro mest til nedgangen.

Av Marie Skjeldås, SSB

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser en nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for februar. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien.

Nedgang for dagligvarebutikkene

Omsetningsvolumet for detaljhandelen totalt gikk ned fra januar til februar, men de forskjellige bransjene viste ulik utvikling. Dagligvarebutikkene bidro mest til nedgangen i totalindeksen, og det sesongjusterte omsetningsvolumet for denne bransjen gikk ned 2,1 prosent i denne perioden. Konsumprisindeksen viste en oppgang i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer på 2,0 prosent fra januar til februar 2021. Nivået på omsetningsvolumet for dagligvarebransjen er fortsatt langt høyere enn det var før pandemien. Det var også nedgang i omsetningsvolum for sportsbutikker i februar, som hadde en betydelig økning i måneden før.

På den andre siden hadde klesbutikker en økning i sesongjustert omsetningsvolum i februar og bidro dermed til å trekke indeksen opp. Klesbransjen hadde en kraftig nedgang i januar, og noe av februar-økningen i denne bransjen må sees i sammenheng med det lave nivået måneden før. Prisene på klær og sko gikk ned med 0,8 prosent fra januar til februar 2021 ifølge konsumprisindeksen.

Den kraftige veksten i netthandel vi har sett gjennom pandemien fortsatte i februar, og sesongjustert omsetningsvolum gikk opp 7,8 prosent fra januar. Kalenderjustert omsetningsvolum for netthandel har hatt en økning på hele 63 prosent fra februar 2020 til februar 2021.

Sterk nedgang for eurosonen i januar mot marginalt ned i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum fra desember 2020 til januar 2021 på 5,9 prosent. Årsaken til den kraftige nedgangen skyldtes nedstengning av ikke-essensielle butikker flere europeiske land i januar. Se også egen artikkel om utviklingen detaljhandelen i EU hos Eurostat. Tall for Norge viste i samme periode en marginal nedgang på 0,1 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 3,5 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en nedgang på hele 6,3 prosent.

Powered by Labrador CMS