Ivar Horneland Kristiansen er administrerende direktør i Virke.

Virke utfordrer kommunestyrene

Over 8 av 10 bedrifter i handels- og tjenestenæringen, hvor halvparten av arbeidsplassene i landet finnes, oppgir at de enten allerede har permittert, eller vurderer å permittere ansatte.

Publisert

Det viser Virkes medlemsundersøkelse. Derfor kommer Virke med fire anbefalinger til hvordan de 9 344 kommunestyrerepresentantene i Norge kan bidra til å redde lokalt næringsliv.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

− Kommunen er hjørnestenen i det lokale virkemiddelapparatet. Mange steder er ordføreren på hils med de lokale bedriftslederne. For mange virksomheter er kommunen både største kreditor og største kunde. Derfor kan lokalpolitikerne bidra til å begrense skadevirkningene der de bor, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristiansen.

Virke har fire anbefalinger til kommuner som ønsker å støtte opp om sitt lokale næringsliv.

1. Husleiegaranti for gründere

Ferske gründerbedrifter er spesielt utsatt i møte med den økonomiske krisen. Mange gründere står i umiddelbar fare for ikke kunne betale neste husleie. Virke oppfordrer derfor kommunene til å innføre en husleiegaranti for aktører som huser gründere og selvstendige næringsaktører.

− Hvis økonomien skal komme sterk og sunn ut av korona-pandemien må vi sikre at de sårbare gründerbedriftene overlever. Hvis kommunen bærer noe av børen for gründerne, er jeg overbevist om at man vil få ekstremt god avkastning, i mange år fremover, sier Horneland Kristiansen.

2. Utsett betalingsfrister

Mange bedrifter opplever at inntektene uteblir, men at utgiftene fortsetter å løpe. Da bør man ta grep som hindrer regningene fra å hope seg opp. Virke oppfordrer derfor til å utsette betalingsfristen for utestående beløp som næringslivet har til kommunen.

− Mange sliter med pengemangel. I den grad kommunen kan utsette betalingsfrister, vil det bidra til at flere bedrifter kan holde hodet over vann lenger.

3. Fortsett å bruke penger!

For mange bedrifter er kommunen den største kunden. I en situasjon hvor mange private aktører er nødt til å kansellere kontrakter eller utsette prosjekter mener Virke at kommunen kan være en motor for å holde de lokale hjulene i gang. Da bør kommunen la planlagte leveranser og prosjekter løpe som normalt. Det mest effektive grepet er likevel å bruke mer penger hos lokale virksomheter.

− Det mange bedrifter trenger nå er etterspørsel. Her er kommunene i en særstilling, da de ikke rammes av nedturen på samme måte som private bedrifter. Gjennom å øke de kommunale innkjøpene, og ikke kansellere planlagte leveranser og prosjekter kan kommunen bidra til å holde den lokale etterspørselen oppe.

4. Vær på tilbudssiden

Mange steder er kontakten mellom næringslivet og kommunen svært god, enten gjennom direkte kontakt, eller gjennom næringsråd- og foreninger. Virke mener at kommuner bør være ekstra kontaktsøkende, og på tilbudssiden ovenfor lokalt næringsliv igjennom den økonomiske krisen.

− Det er mange fellesnevnere, men ingen fasit. De beste løsningene finner man lokalt. Som en generell anbefaling vil jeg oppfordre alle kommuner til å kontakte lokalt næringsliv, og spørre om det er noe kommunen kan bidra med. Det tror jeg mange vil sette pris på, avslutter Horneland Kristiansen.

Powered by Labrador CMS