Faghandel har tapt mer enn halve omsetningen.

Virke til regjeringen: Lån og utsatte betalinger er ikke nok

Virke mener regjeringen må komme med en kompensasjonsordning utover lån og utsetting av utgifter og skatter, slik at de utsatte virksomhetene holder seg i live gjennom koronakrisen.

Publisert

Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 490 000 arbeidsplasser står i fare for å gå tapt i bransjer som enten er stengt av myndighetene eller lider under at myndighetene har bedt kundene om å holde seg borte.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

− Regjeringen har stengt næringslivet, da er det ikke nok å utsette betalingsfrister eller tilby lån som skal betales tilbake. Sterke tiltak kreves nå for å redde liv, og norsk arbeidsliv, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Danskene og svenskene har tatt grep

En bred koalisjon av danske politikere vedtok 19. mars en kompensasjonsordning som dekker rammede virksomheters faste kostnader. Svenske politikere jobber også med en lignende modell.

− Vi ser at naboene våre tar grep for å ikke drive store deler av næringslivet sitt i graven, nå forventer vi at norske politikere gjør det samme, sier Horneland Kristensen.

Store omsetningstap og majoriteten av arbeidsstyrken permittert

Halvparten av alle nordmenn jobber i handels- og tjenestenæringen, som organiseres i Virke. Bransjer som sysselsetter over 120 000 personer har tapt mer enn halve omsetningen, viser Virkes analyse. I denne gruppen finner vi faghandel, treningssentre, restauranter og kafeer, hotell og reiselivsvirksomhet. I disse bransjene er mellom 70 og 84 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Bransjer som har tapt mellom 10 og 50 prosent av omsetningen, deriblant store deler av handelen og rådgivningsselskaper, sysselsetter til sammen 370 000 personer. Her ligger permitteringsandelen mellom 42 og 60 prosent.

− Det er i samfunnets interesse at flest mulig av virksomhetene kommer helskinnet gjennom stengningen av Norge. Det må komme en avgjørende løsning som er enkel å håndtere i en akutt situasjon, sier Horneland Kristensen.

Analysen bygger på Virkes medlemsundersøkelser i perioden 19. til 23. mars, med 3.900 unike respondenter.

Powered by Labrador CMS