Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke.

Virke: Regjeringen berger norsk næringsliv fra sikker død

Torsdag kveld la regjeringen fram planen for hvordan kompensasjonsordningen for koronarammede virksomheter skal utformes. Virke har samarbeidet tett med regjeringen frem til fremleggelsen. – Regjeringen har lyttet til våre innspill og redder nå store deler av norsk næringsliv fra en sikker død.

Virke som sto sammen med representanter fra regjeringen, LO, NHO, Finans Norge og SMB Norge da ordningen ble presentert.

Hele 218.500 av de 303.000 arbeidstakerne som er permittert, jobber i handels- og tjenestenæringen, som organiseres av Virke. Mange virksomheter i norsk handels- og tjenestenæring har små marginer og tåler dermed ikke å bære en stor del av kostnaden med stengningen av Norge. Derfor har det vært spesielt viktig for Virke å sikre en ordning som favner bredt og som ikke krever for stort bortfall av omsetning før man har rett til kompensasjon.

– Her har vi fått betydelige gjennomslag for de som har kjent på redsel og maktesløshet de siste ukene. Dette er med på å trygge arbeidsplasser og verdiskaping i privat handels- og tjenestenæring, hvor halvparten av alle nordmenn jobber, sier Horneland Kristensen.

Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at ordningen vil kompensere for tap hos de 60 til 70 prosentene som er hardest rammet i handels- og tjenestenæringen.

Ordningen treffer næringene som er hardest rammet

Virksomheter som har hatt mer enn 20 prosent omsetningsbortfall i mars, og mer enn 30 prosent fra og med april sammenlignet med samme måned i fjor, blir kompensert for sine uunngåelige faste kostnader. Dette gjelder ikke næringer som er dekket av egne støtteordninger, eller virksomheter som ikke har ansatte, aktivitet eller er under konkursbehandling. I tillegg gjelder ikke ordningen for finansnæringen, virksomheter som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, utenriks sjøfart og varetransport og olje- og gassutvinning.

– Ordningen treffer handels- og tjenestenæringen, som er hardest rammet av stengningen av Norge. Det er også viktig for Virke at ordningen kan justeres dersom vi ser at den ikke treffer våre næringer godt nok, sier Horneland Kristensen.

Virksomheter som er indirekte rammet av stengningen av Norge, betaler en egenandel på 10 000 kroner, mens virksomheter som er direkte stengt, ikke betaler egenandel.

Verdensrekord i implementering

Målet for ordningen er at den skal være enkel å betjene og oppe og stå så raskt som mulig.

– Vi har ikke fått en eksakt dato, men målet er at ordningen skal være behandlet av Stortinget, ESA-godkjent og klar til bruk i løpet av et par uker. Det vil i tilfelle være verdensrekord i implementering av en statlig ordning i denne størrelsesorden. Vi håper det blir verdensrekord og at norske virksomheter får kompensasjonene de trenger så raskt som mulig. Dette er en kamp mot tiden, avslutter Horneland Kristensen.

Powered by Labrador CMS