LYKKES: – Vi har lykkes med å bygge en vinnerkultur der vi setter kunden først i alt vi gjør, sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge.

Coop ble vekstvinner for tredje året på rad

I det som ble nok et solid år økte Coop i Norge de totale driftsinntektene til 59 milliarder kroner i 2017. Coop oppnådde størst vekst i markedet for tredje år på rad og markedsandelen innen dagligvare endte på 29,7 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2016.

Publisert

– Vi har lykkes med å bygge en vinnerkultur der vi setter kunden først i alt vi gjør. Våre fantastiske medarbeidere jobber hardt hver eneste dag og dette har gitt svært gode resultater. I tillegg har vi implementert en strategi med en tydelig retning som alle er tro til, sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge.

Resultat før skatt for Coop i Norge ble på 1,3 milliarder kroner. Resultatet for Coop Norge SA konsern var på 423 millioner kroner, en svak reduksjon fra 569 millioner kroner i 2016 da engangsgevinster fra salg av Coops kaffevirksomhet og eiendom bidro til resultatet.

– Fjoråret var preget av tøff konkurranse og svak vekst i markedet generelt. Vi lyktes likevel med å forbedre den underliggende driften gjennom effektivisering av logistikken, redusert svinn og bedre drift i våre datterselskap, sier Stokke.

Fra 2017 trekker Stokke blant annet frem snuoperasjonen Coop har lykkes med for butikkene som tidligere var en del av ICA Norge. Coop overtok ICA Norge-butikkene i april 2015. Butikkene har vist solide forbedringer i underliggende drift, og kunne i 2017 rapportere om et samlet positivt driftsresultat. Siste rest av oppkjøpsfinansieringen ble nedbetalt i november 2017 – langt tidligere enn planlagt.

– Vi kan trygt konstatere at vi har lykkes med kjøpet. Vi står sterkere i alle deler av landet og har i tillegg fått flere hundre tusen nye medeiere siden oppkjøpet. Dette forsterker vår posisjon som en annerledes dagligvareaktør, sier Stokke, som ved utgangen av fjoråret hadde 1,55 millioner eiere som delte et kjøpeutbytte på 930 millioner kroner. Total medlemsnytte var på 1,6 milliarder kroner.

Av Coops dagligvarekjeder er det Extra som har opplevd best utvikling de siste årene. Lavpriskjeden har vært vekstvinner i dagligvaremarkedet tre år på rad, og oppnådde i 2017 en samlet vekst på 11,4 prosent i det som ellers var et svakt marked med kun 1,1 prosent vekst.

– Vinneroppskriften til Extra er lave priser, stort utvalg og dyktige medarbeidere. Det har vært en kjempesuksess i markedet. Vi skal nå fortsette på suksesshistorien med å åpne 100 nye Extra-butikker, sier Stokke om lavpriskjeden som nærmer seg 400 butikker fordelt over hele landet. Også i privatsegmentet i byggevaremarkedet har Coop en solid posisjon med en markedsandel på 32,4 prosent, en posisjon som er ytterligere forsterket gjennom 18 nye butikker i OBS Bygg.

Stokke trekker frem Coops rolle som ansvarlig samfunnsaktør som viktig for hele virksomheten. Et eksempel er prosjektet «Coop rydder Norge», som i disse dager bidrar med å fjerne plastsøppel og annet avfall fra strender i alle deler av landet.

– Coop har et ansvar for å ta vare på omverdenen og plast er en enorm miljøutfordring. Det er viktig å understreke at det ikke er plast i seg selv, men plast på avveie som er problemet. Det er noe vi både kan og vil gjøre noe med. Samtidig skal vi i Coop jobbe målrettet med å optimalisere bruken av plast til emballasje og andre formål, og gjennom dette bidra til å begrense plastbruken, sier Stokke.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS