Konsernsjef i Norsk Gjenvinning Erik Osmundsen (t.v.) og konsernsjef i Coop Norge Geir Inge Stokke er begge glade for at avtalen er i boks.
Konsernsjef i Norsk Gjenvinning Erik Osmundsen (t.v.) og konsernsjef i Coop Norge Geir Inge Stokke er begge glade for at avtalen er i boks.

Skal gjenvinne 12.000 tonn matavfall

Hvert år blir 355.000 tonn matavfall kastet i Norge. – Dette er en verdifull ressurs, mener Norsk Gjenvinning og Coop - som nå inngår en historisk samarbeidsavtale for å utnytte matavfallet bedre.

Publisert


For å utnytte matavfall som en ressurs på bedre måte, signerer Coop Norge en avtale som sikrer at matavfallet fra cirka 650 Coop-butikker tas hånd om av Norsk Gjenvinning. I store deler av Norge brennes matavfall fra norske butikker sammen med restavfall. Den nye avtalen sikrer derimot at Coops matavfall fremover omdannes til biogass og biogjødsel.

– Vi er eid av våre kunder og har betydelig virksomheter over hele landet. Derfor har vi et stort ansvar for å ta vare på omverden og drive mest mulig bærekraftig. Når vi vet at forbrukerne og dagligvarebransjen står for 80 prosent av matavfallet som kastes i Norge og dette i all hovedsak brennes sammen med annet restavfall, vil det bety noe når vi nå forbedrer håndteringen slik at ressursene kan utnyttes videre i form av biogass og biogjødsel sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge.

Null-visjon

Coop Norge har et krystallklart mål: Den store mengden mat som kastes må ned. Derfor har Coop innført en null-visjon.

– Null-visjonen går ut på at all mat i utgangspunktet skal selges eller spises. Det som må kastes, så lite som mulig, skal tas hånd om på en ordentlig måte, sier Stokke.

– Matavfall er ikke søppel, men en verdifull ressurs som inneholder viktige grunnstoffer som for eksempel fosfor, som er en begrenset ressurs på jorden. Vi kan ikke fortsette å brenne opp de knappe råvarene våre, og derfor er det viktig at store aktører som Coop og Norsk Gjenvinning går foran for å sikre resirkulering av ressursene, sier Norsk Gjenvinnings konsernsjef Erik Osmundsen.

Nytt og innovativt forbehandlingsanlegg

I sentrum av den nye avtalen står et splitter nytt og innovativt forbehandlingsanlegg på Sotra like utenfor Bergen. Anlegget bygges av Norsk Gjenvinning og skal stå ferdig i første kvartal 2017.

Avtalen en milepæl

– Anlegget er en nyvinning som aldri tidligere er satt ut i livet i en slik skala eller til dette formålet. Det er på tide at ansvarlige kunder i Hordaland får et godt biogassalternativ for matavfallet sitt. Avtalen mellom Coop og Norsk Gjenvinning er derfor en milepæl hvor vi sammen setter en ny standard for å utnytte de beste tilgjengelige løsningene for håndtering av matavfall, sier Osmundsen i Norsk Gjenvinning.

Nye rutiner og tiltak

Avtalen mellom Coop og Norsk Gjenvinning innebærer også at de to virksomhetene i samarbeid har utviklet nye rutiner og tiltak som skal hindre at matavfallet havner i restavfallet.

– Vi har fått på plass en rekke andre kostnadsoptimale og miljøvennlige tiltak, som for eksempel gratis håndtering, leie og transport av EE-avfall for Coops butikker, samt en god og strukturert innsamling av papp og papir, sier Stokke.

(Pressemelding)

Fakta – matavfallsavtalen

• Den største avtalen i Norges historie for matavfallshåndtering.

• En milepæl hvor Coop og Norsk Gjenvinning setter en ny standard for å utnytte de beste tilgjengelige løsningene for håndtering av matavfall på en miljømessig god og bærekraftig måte.

• Innebærer en rekke kostnadsoptimale og miljøvennlige tiltak, som gratis håndtering og transport av EE-avfall, og en svært god og strukturert innsamling av papp og papir.

• Gjelder i dag for brorparten av samvirkelagene i fire regioner og blir som en partner å regne for dette området i årene som kommer.

Powered by Labrador CMS