Kronikkforfatter Børre Steen er daglig leder i Contendo.

Hva skal til for være engasjert i jobben sin?

Engasjerte ansatte spiller en avgjørende rolle for en virksomhets suksess og økonomiske verdi. Forskning viser at engasjerte ansatte er mer produktive, lojale og bidrar til høyere kundetilfredshet.

Engasjerte og motiverte ansatte - det er lønnsomt det!

Nå som vi er i krevende for retailere, er det viktig å ta vare på sine ansatte. Engasjerte og motiverte ansatte er fundamentet for å skape gode kundeopplevelser i butikkene.

I den første artikkelen, viser forskningen til fem konkrete funn som må på plass for å sikre de ansattes engasjement på jobb.

I neste artikkel viser forskningen hva som konkret er mulig å oppnå med engasjerte og motiverte ansatte i kjeden.

Av Børre Steen, daglig leder i Contendo

Her er fem konkrete funn fra forskning som viser hva som skal til for å øke ansattes engasjement på jobb og skape økonomisk verdi.

 1. Skape meningsfylte oppgaver

Studier har vist at ansatte blir mer engasjerte når de føler at arbeidet de utfører har en mening og bidrar til en større hensikt. Ved å tydelig kommunisere virksomhetens mål og hvordan hver enkelt ansatts bidrag spiller en rolle, oppfordrer man til økt engasjement og dedikasjon.

2. Gi anerkjennelse og belønninger

Anerkjennelse og belønninger har vist seg å være effektive virkemidler for å øke ansattes engasjement. Studier har funnet at ansatte som mottar anerkjennelse og belønninger for sitt arbeid, er mer motiverte og engasjerte. Dette kan omfatte både monetære insentiver, som bonuser eller prestasjonsbasert lønn, og ikke-monetære belønninger, som anerkjennelse og feiring av prestasjoner.

3. Skape et støttende arbeidsmiljø

Et positivt og støttende arbeidsmiljø er avgjørende for å øke ansattes engasjement. Studier har vist at et miljø som fremmer tillit, samarbeid og gode relasjoner mellom kollegaer og ledere, fører til høyere engasjement blant ansatte. Gjennom å oppmuntre til åpen kommunikasjon, gi støtte og tilbakemeldinger samt tilby utviklingsmuligheter, kan man skape et miljø som oppmuntrer til engasjement.

4. Tilrettelegge for personlig og faglig utvikling

Ansattes engasjement øker når de har muligheter for personlig og faglig utvikling. Studier har vist at ansatte som opplever vekstmuligheter og utvidet ansvar i jobben, er mer engasjerte og motiverte. Ved å tilby opplæring, mentorordninger og karriereutviklingsmuligheter viser man at man investerer i de ansattes fremtid, noe som fører til økt engasjement.

5. Kommunisere tydelig og involvere ansatte

En klar og tydelig kommunikasjon fra ledelsen er avgjørende for å øke ansattes engasjement. Forskning har vist at ansatte som opplever å bli informert og involvert i beslutningsprosesser, har høyere grad av engasjement. Ved å skape et åpent og inkluderende kommunikasjonsklima samt oppmuntre til medarbeiderdeltakelse, oppnår man en økt følelse av eierskap og engasjement blant de ansatte.

Ved å iverksette tiltak innen disse fem områdene, kan virksomheter øke ansattes engasjement og oppnå økonomisk verdi. Engasjerte ansatte er mer produktive, bidrar til høyere kundetilfredshet og har større sannsynlighet for å være lojale, noe som resulterer i bedre økonomiske resultater og bærekraftig vekst.

Powered by Labrador CMS