Forbrukertilliten er på sitt laveste så langt i år

Markant fall i tilliten til landets økonomi. Forbrukertillitsindeksen (CCI) faller med 2,2 poeng til 5,0 poeng i november, viser den siste tillitsmålingen til Opinion.

Publisert

Endringen fra målingen i oktober er statistisk signifikant. Tillitsindeksen har ikke vært lavere siden februar 2017. Tendensen for forbrukertilliten har vært fallende i årets tre første kvartal, og to måneder inn i det siste kvartalet er indeksen på sitt laveste.
– Det er først og fremst indikatorene tilliten til landets økonomi om tolv måneder og sannsynligheten for sparing og formuesøkning om tolv måneder som trekker hovedindeksen ned i november, de to samme delindeksene som trakk den samlede forbrukertilliten opp i oktober. Begge delindekser faller markant nå, sier Henrik Høidahl, ansvarlig for undersøkelsen i Opinion.
– For femte måned på rad er indeksen for troen på landets økonomi negativ, det vil si at det er flere som tror landets økonomi vil være dårligere enn bedre om tolv måneder. Usikkerheten blant forbrukerne kan blant annet forklares med vedvarende uro i verdensøkonomien, usikkerhet knyttet til internasjonale handelsavtale, utsikter til høyere renter og fallende oljepriser, sier Høidahl.
Arbeidsledighetsindeksen er derimot fortsatt negativ, noe som indikerer at det er flere som tror ledigheten vil være lavere enn høyere om tolv måneder.
– Det er relativt små endringer i tilliten til egen økonomi om tolv måneder, men også denne ligger på et lavere nivå enn gjennom første halvår. Den har imidlertid ikke på langt nær falt like mye som tilliten landets økonomi, sier Høidahl.
CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og sannsynligheten for sparing de kommende tolv månedene.

Powered by Labrador CMS